Rambøll lanserer en digital plattform for regelhjelp

10. mars 2020

Lawly er en nettbasert tjeneste som samler myndighetskrav på ett sted og presenterer dem for bedrifter på en lettfattelig måte.

Med et lovverk som stadig endres er det tidkrevende og vanskelig for bedrifter å vite hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder for dem.

Med et lovverk som stadig endres er det tidkrevende og vanskelig for bedrifter å vite hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder for dem.

Kontakt

Jan Rukke

Department Manager
T: +47 932 24 813

Med et lovverk som stadig endres er det tidkrevende og vanskelig for bedrifter å vite hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder for dem. Tanken bak Lawly er at alle lovdata samles i skyen, og så kan bedriftene abonnere på tjenesten der man finner oppdaterte krav som er spesifikke for organisasjonen.

 

- Etter at det statlige regelverk.no ble lagt ned, så vi at det var et behov for en tjeneste som gjør det enkelt for bedrifter å etterleve lover og regler. Lawly er et verktøy som skal gi total oversikt over alle miljø- og arbeidsmiljøkrav som gjelder, sier Juha Aspholm, leder for Digital & Education i Rambøll Norge.

 

Global tjeneste

Lawly ble utviklet av Rambøll i Finland, og er planlagt som en global tjeneste som hittil er lansert i Finland, Sverige og Danmark. Plattformen skal gjøre det mulig å følge opp regelverket på tvers av landegrenser og mellom ulike kontorer, og kan også benyttes i revisjoner og til saksbehandling.

En av de finske kundene som benytter Lawly, sier tjenesten har gjort det betydelig enklere og mer systematisk for bedriften å følge myndighetskravene.

 

- Vi fikk en tydelig oppgaveliste fra Rambøll etter en grunnleggende analyse. Med Lawly kan vi styre hele prosessen og få påminnere for hva vi må gjøre, sier Anniina Salonen, som er Environmental Specialist for Boliden Kevitsa Mining Oy i Finland.

 

I den Norske versjonen av Lawly er det for tiden inkludert miljø- og HMS-regelverk, krav for ISO 9001 og 14001 sertifisering, EU-direktiver og et kjemikalieregister og -verktøy. Tjenesten er i stadig utvikling og planlagte regelpakker inkluderer matsikkerhet, kommunalt regelverk, produktansvarsloven, GDPR, regelverk for transportbransjen og mer.

 

For mer informasjon om Lawly klikk her.

Fortrinn med digitalisering

Myndigheter og private aktører som har behov for oppdatering på fagfelt eller regelverk viser allerede interesse for tjenesten.

 

Digitalisering er nøkkelen til bærekraftig vekst globalt, viser en undersøkelse utført av BCG (Boston Consulting Group) på nordiske selskapers digitaliseringsarbeid. En av Rambølls byggesteiner for 2020 er å sikre fremtiden ved å akselerere digitaliseringen.

 

- Bedrifter som er fremoverlente med å digitalisere kjernevirksomheten og utvikle nye digitale virksomheter, vil redusere kostnader betydelig og kunne utkonkurrere rivalene på salg og vekstmarginer. De vil også kunne nå nye kundesegmenter og markeder, sier Juha Aspholm i Rambøll Norge.

 

Se film om Lawly her.

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites