Ny gratis-app skal hindre smitte på byggeplasser

2. april 2020

Med gamification skal gratis-appen ForeBYG Smitte hindre spredning av koronavirus på norske byggeplasser. Appen som er utviklet av Rambøll, gir råd og veiledning til hensynsfull adferd i konkrete arbeidssituasjoner.

Håvard Gilja, senior HMS og SHA-rådgiver i Prosjektledelse Østlandet, har vært med og utvikle appen.

Håvard Gilja, senior HMS og SHA-rådgiver i Prosjektledelse Østlandet, har vært med og utvikle appen.

Kontakt

Håvard Gilja

Håvard Gilja

Rådgiver Risk Management
T: +47 932 76 943

Last ned appen her:

App for iPhone

App for Android 

App for PC

På byggeplasser rundt om i Norge er det fremdeles aktivitet til tross for koronapandemien. Håndverkerne må forholde seg til strenge regler for smittevern, og det kan være utfordrende i en hektisk arbeidssituasjon der man gjerne har ulike vante måter å jobbe på.

- Det er spesielt i hverdagslige handlinger vi trenger påminnelse om å endre atferden vår, som den nye korona-situasjonen krever, sier Rambøller Håvard Gilja, senior HMS og SHA-rådgiver i Prosjektledelse Østlandet, som har vært med og utvikle appen.

- Derfor har vi laget en app som simulerer en rekke typiske situasjoner på en byggeplass der det er en smittefare som håndverkerne må være klar over og handle ansvarlig i forhold til, fortsetter han.

Virtuelle scenarier

Håndverkerne ledes gjennom noen scenarier på en virtuell byggeplass, der det må tas hensyn til sikker oppførsel så man ikke utsetter seg selv eller andre for smitte.   

ForeBYG Smitte kan benyttes på iPhone- og Android-telefoner, samt på PC. Appen kan lastes ned gratis i App Store og Google Play, og er tilgjengelig på norsk, engelsk polsk og dansk.  

Appen er i overensstemmelse med veiledningen fra Byggenæringens landsforening. Det digitale læringsformatet gjør det enkelt for alle på byggeplassen å gjennomføre øvelsene.

- Appen er allerede i bruk på danske byggeplasser og tilbakemeldingene derfra har så langt vært utelukkende positive. Vi går nå inn i en tid der et viktig fokus blir å opprettholde våre nyetablerte hygienevaner. Vi tror at appen vil kunne være til god hjelp i dette arbeidet, forteller Håvard Gilja.  

I tillegg til appen ForeBYG Smitte, utvikler Rambøll 3D treningssimulator-spill om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og HMS på byggeplassen, som skreddersys til hver enkelt byggeplass. Det interaktive i spillet gjør det mulig å jobbe med HMS på en mer engasjerende og virkelighetsnær måte.

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites