Rambøll fortsetter å vokse

2. september 2019
Rambøll-konsernet hadde en omsetningsvekst i første halvdel av 2019. Nå jobber over 15 500 ansatte med samfunnsnyttige prosjekter i nesten hele verden.
Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Kontakt

Rune Steinmo

Rune Steinmo

Økonomidirektør
T: +47 901 21 611

Rambøll hadde en omsetning på 7 milliarder danske kroner i første halvår, en økning på 24 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Organisk vekst var 3,9 prosent sammenlignet med 7,1 prosent i første halvår av 2018. Driftsresultatet før amortisering (EBITA) var 308,5 millioner danske kroner sammenlignet med 275,2 millioner danske kroner i første halvår 2018. Ved 4,4 prosent var EBITA-marginen under samme periode i fjor (4,8 prosent).

1. januar 2019 kjøpte Ramboll det amerikanske ingeniør- og designkonsulentfirmaet OBG, med 900 ansatte, og etablerte en ny forretningsenhet for Amerika med 2000 eksperter på vann, energi og miljø og helse.

Som forventet ble EBITA-marginen påvirket av oppkjøpet av OBG som har vært preget av en høy grad av lavmargininntekter. Hvis man sammenligner likt mot likt er den underliggende marginen 0,4 prosentpoeng høyere enn samme periode i fjor. Antall ansatte økte med 9 prosent i løpet av første halvår av 2019, hovedsakelig på grunn av anskaffelsen av OBG.

- Rambøll fortsetter å ha sterk vekst med gode resultater i Storbritannia og Norden, spesielt i Sverige, Finland og Danmark, samt i våre globale forretningsenheter for vann, transport og konstruksjon, sier administrerende direktør for konsernet Jens-Peter Saul.

- Jeg er også glad for å se at integrasjonen av OBG går som planlagt og at våre felles kompetanser har resultert i flere fellesprosjekter enn forventet i vårt første halvår sammen, sier han.

- Våre fokusområder for resten av 2019 er å fortsette den vellykkede integrasjonen av våre nye kolleger fra OBG og forbedre driftsmarginen til de anskaffede selskapene. Vi vil også fortsette investeringen vår i digitalisering og innovasjon, inkludert vårt inkubasjonsprogram, for å støtte vår ambisjon om å bli ledende innen digitalisering i bransjen. Vi forventer å fortsette den gode vekstkurven og avslutte året med et høyere driftsresultat sammenlignet med 2018, sier Jens-Peter Saul.

Du kan lese mer om Rambøllkonsernets resultater her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites