Oppgraderer på Rørosbanen

6. mai 2020

De gamle togsettene har både vært for kalde og for varme. Neste vår kommer moderne togsett og bedre komfort.

Rambøll skal bistå Bane Nor med å planlegge innfasing av nye tog på Rørosbanen i 2022. Kontrakten ble signert fredag 17.april samtidig med oppstartsmøte.

Rambøll skal bistå Bane Nor med å planlegge innfasing av nye tog på Rørosbanen i 2022. Kontrakten ble signert fredag 17.april samtidig med oppstartsmøte.

Kontakt

John Harald Amundsen

Spearhead Director, Rail Systems, Norway
T: +47 474 51 315

Fra neste vår skal det fases inn nye togsett som erstatter dagens tog fra 1984/85. De nye togene er betydelig lengre enn de gamle togene. Det medfører at plattformer må oppgraderes og forlenges.

-Bane NOR har inngått avtale med Rambøll Norge AS for å utarbeide forprosjekt som gjelder «Innfasing av nye tog på Rørosbanen», forteller prosjektleder Esad Karahasan i Bane NOR i en pressemelding.

-Rambøll vil som samarbeidspartner for Bane NOR SF i dette oppdraget bidra med å legge til rette for fremtidsrettede, tilgjengelige, trygge og effektive tiltak på plattformer slik at nye tog kan tas imot i 2021/22, sier Karahasan.

 

Faglig og strategisk viktig

Oppgaven omfatter planlegging av nødvendige infrastrukturtiltak på Rørosbanen, samt eventuelle tiltak på Dovrebanen som ikke dekkes av avtalen på Trønderbanen. 90 prosent av dagens plattformer skal enten bygges på nytt eller oppgraderes. Kontrakten på forprosjektet er på drøyt 2.2 millioner kroner. I tillegg kommer to opsjoner på prosjektering med en samlet verdi på ca. 6 millioner kroner.

- Dette er en viktig avtale for oss, både faglig og strategisk. Oppdraget skal i hovedsak utføres med ressurser fra Rambølls kontor i Trondheim, og vi bekrefter vår posisjon i Midt-Norge på jernbaneprosjekter, sier John Harald Amundsen som er divisjonsleder i Rambøll.

Rørosbanen (Hamar-Støren) er 384 km lang og trafikkeres i dag av Vy med seks togpar daglig Hamar-Røros og tre togpar daglig Røros-Trondheim. To av togparene er gjennomgående Hamar-Trondheim. Deler av strekningen trafikkeres også av tømmertog samt containertog når det oppstår avvikssituasjoner på Dovrebanen.

Togene på Rørosbanen stopper på 17 stasjoner og 11 holdeplasser, inkludert Støren og Hamar.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites