Rambøll og C.F. Møller Architects vinner stort campus-oppdrag i Norge

13. juli 2020
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vil samles på en ny campus i Trondheim, og Rambøll og C.F. Møller Architects vinner oppdraget med å utvikle det nye NTNU campus.
NTNU Gløshaugen Campus from north. In front Main Administration Building.

NTNU Gløshaugen Campus from north. In front Main Administration Building.

Kontakt

Bjørn Tore Landsem

Bjørn Tore Landsem

Direktør, Bygg
T: +47 932 43 113
Even Brobak

Even Brobak

Markedssjef Midt og Nord
T: +47 975 97 568

Fram mot 2029 skal NTNUs spredte fagmiljø i Trondheim samles i én bynær campus i området rundt Gløshaugen. Målet er å senke terskelen for å kunne studere, forske, innovere og formidle på tvers av de tradisjonelle fagdisiplinene og legge til rette for bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling. Samfunnsmålet for prosjektet er at det skal etableres en robust og fleksibel fysisk infrastruktur som styrker tverrfaglighet og gir gode vilkår for å hente ut synergier. Utviklingen av Campus NTNU fordeler seg over to faser, og et konsortium bestående av Rambøll Norge (arkitekter og ingeniører) og C.F. Møller Architects vinner første fase av utviklingen, som omfatter programmerings- og prosjekteringstjenester samt opsjon på deler av fase to, som omhandler detaljprosjektering av inntil 70.000 m2 bygg.

Prosjektteam med lang og bred erfaring

- Dette er et viktig og profilert prosjekt vi er utrolig fornøyd med å dra i land. Campus NTNU er sannsynligvis det største prosjektet i Trøndelag etter utbyggingen av St. Olavs Hospital, og vi noterer oss med stor tilfredshet at Rambølls bredde og kapasitet, samt spisskompetanse på store og komplekse prosjekter har vært utslagsgivende. Vi har satt sammen et prosjekteringsteam, med hovedleveranse fra Rambøll og C.F. Møller, med partnere som har lang historie med godt samarbeid bak seg, både globalt og lokalt, sier Bjørn Tore Landsem, direktør Bygg og arkitektur i Rambøll Norge.

- Vår ambisjon er å omsette Statsbyggs og NTNUs skisserte samlingsplan til en arkitektur, som understøtter de livlige studie- og tverrfaglige innovative forskningsmiljøer med en utadvendt agenda. Målet er å bidra til at NTNU blir en levende og fremtidssikret universitetshub i dialog med Trondheim, som vil posisjonere NTNU ytterligere internasjonalt som et av Nordens fremste tekniske og naturvitenskapelige universiteter, sier Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt ved C.F. Møller Arkitekter.

NTNU Campussamling finansieres over statsbudsjettet i Norge som et statlig byggingsprosjekt. Prosjektet er det største i NTNUs samlede prosjektportefølje for campusutvikling.

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 kvadratmeter og bygge om inntil 45 000 kvadratmeter universitetsbygg for å gjøre det mulig å samle NTNU i Trondheim løpet av de neste ti årene.

- Rambølls team tilfredsstilte alle våre kvalifikasjonskrav, og vi ser frem til å starte opp denne prosessen i samarbeid med NTNU, sier byggherredirektør og prosjekteier Marius Tunstad i Statsbygg.

Det nye campus

Fysisk infrastruktur er ett av virkemidlene som påvirker hvordan universitetets kjerneoppgaver kan utøves og utvikles. NTNU legger gjennom sin campusutvikling til rette for NTNUs kjerneoppgaver innen utdanning og læringsmiljø, forskning, kunst, innovasjon, nyskaping og formidling. Videreutvikling av NTNUs campus er derfor et verktøy for å få til faglige ambisjoner og ønsket strategisk retning.

En godt planlagt og utformet campus legger til rette for mer samarbeid, til å se flere og bedre muligheter til å kombinere kunnskap og fag. Og til bedre kommunikasjon mellom studenter, mellom studenter og forskere, og mellom akademia, næringslivet og lokalsamfunnet.

Samlingen av NTNUs campus i Trondheim er en viktig driver i campusutviklingen, ettersom den innebærer en milliardinvestering fra staten og skal gjennomføres innenfor et avgrenset tidsrom.

Erfaring med campusutvikling

I Rambøll er undervisningsbygg en strategisk satsing og Rambølls arkitekt- og ingeniørmiljø har i løpet av de siste årene mottatt flere prestigetunge priser for utførte prosjekter innen segmentet.

- Dette prosjektet gir rom og motivasjon for å utnytte vår kompetanse samt videre satsing innen et viktig segment for samfunnsutviklingen, sier Even Brobak, Markedssjef for Midt- og Nord-Norge i Rambøll.

C.F. Møller Architects har erfaring med utvikling av campus og forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Europa og Norden. Arkitektvirksomheten står blant annet bak Mærsk Tårnet, research og undervisningskompleks for København universitet, Biomedicum, et power-house for forskning i Stockholm for Karolinska Instituttet, samt utvikling av campus for Copenhagen Business School og Heidelberg Universitet i Tyskland.

Om NTNU

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Prosjekteringsgruppen består av Rambøll Norge (arkitekter og rådgivere) og C.F. Møller Architects med følgende underrådgivere: • Fabel Arkitekter (NO)
• Oslo Works (NO)
• Mtre (DK)
• Rolvung & Brøndsted Arkitekter (DK)
• Aas-Jacobsen (NO)

Budsjett: 9 milliarder NOK
Statsbygg mottok i alt sju tilbud til konkurransen.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites