Rambøll og Henning Larsen styrker seg

6. oktober 2020
Med en felles ambisjon om å vise hvordan arkitektur, landskapsarkitektur og ingeniørvitenskap sammen kan skape det beste av bærekraftige løsninger, har Rambøll og Henning Larsen arkitekter slått seg sammen. Ikke uten grunn er de norske og nordiske prosjektene referanseprosjekter når selskapet sammen skal finne løsninger som møter de globale utfordringene.
Mette Kynne Frandsen - administrerende direktør i Henning Larsen

Mette Kynne Frandsen - administrerende direktør i Henning Larsen

Kontakt

Kari Ovesen Haugland

Divisjonsdirektør Byutvikling
T: +47 928 31 608

- Det handler om en nordisk måte å se verden på, hvordan vi er tett på naturen, hvordan vi lever og hvordan vi omgås og har respekt for hverandre, forklarer administrerende direktør i Henning Larsen, Mette Kynne Frandsen. Hun mener at dette er en fordel når virksomheten skal arbeide internasjonalt hvor det er mer komplekse bystrukturer og det skal designes byer og bygninger hvor mennesker trives.

Naturen bringes inn i arkitekturen

- Bærekraft handler om å arbeide med de sirkulære løsningene, men også om sosial bærekraft hvor vi må ta hensyn til menneskelig diversitet. I Norden tar vi dette for gitt, men det er ikke opplagt ute i verden, sier Kynne Frandsen, og forteller at nettopp det er grunnen til at de nordiske og norske prosjektene brukes som referanseprosjekter ute i verden. Hun legger til at det knapt er noen steder i verden enn i Norge hvor det er en tettere sammenheng mellom arkitektur og landskapsarkitektur, og hvordan naturen bringes inn i arkitekturen.

Viktige sparringspartnere for utviklere

Henning Larsen og Rambøll har slått seg sammen og har med det blitt en stor aktør, også i det norske markedet. By- og stedsutvikling er ett av områdene hvor Mette Kynne Frandsen ser store muligheter for det nye og utvidede arkitektmiljøet. Både ved å trekke på global kunnskap, men også ved å kunne bringe mer regional kunnskap og designkraft inn i de norske prosjektene.
- Henning Larsen har alltid jobbet med stedstilpasset arkitektur og med utgangspunkt i eksisterende kontekst, det være seg landskapet, byen eller kulturen. Som arkitekter har vi en stor og viktig rolle som mulige sparringspartnere for byutviklere, kommuner og politikere ved at vi kan visualisere prosjekter, og trekke på mange av de erfaringer vi har fra andre land, som eksempelvis Danmark. Det er mange av de samme problemstillingene byer og byutviklere står overfor uavhengig av sted. Her kan vi sammen med Rambøll og i den nye sammensetningen av arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere være en god partner for både offentlige og private utbyggere, sier Mette Kynne Frandsen.

Ekstremværet krever stor innsats fra arkitektene

Samspillet mellom natur og landskap, byer og kultur er spesielt viktig i Norge, påpeker Frandsen og forklarer det med at Norge er et forskjelligartet og særegent land med spektakulær natur, små og mellomstore byer som er spredt over et langstrakt land, hvor lokal og regionaltilhørighet er viktig.
- Norge vil, som de fleste andre land, rammes stadig hardere av ekstremvær, og hvordan vi planlegger for gode byer og robuste miljøer tilpasset klimaet er viktig. Å skape miljøer hvor folk kan møtes i trygge omgivelser hele året, samtidig som en får oppleve den rike naturen Norge kan by på, er en av våre viktigste oppgaver hvor vi nå ytterligere styrkes med Rambølls kompetanse, forteller Mette Kynne Frandsen.

Arkitektur med mennesket i sentrum

I de seneste årene har oppmerksomheten på sosial bærekraft økt. Fra å tidligere fokusere primært på hvordan man kan optimere bygningens klima- og energiregnskap, flyttes fokuset nå mer og mer over på hvordan bygninger og det fysiske miljøet i byrommene påvirker både mennesket og naturen, og hvordan dette fører til økt trivsel, velvære og forbedret helse.
Henning Larsens administrerende direktør snakker om mennesket i sentrum og bruker begrepet «Well Community» som et eksempel på hvordan arkitektfirmaet tar med seg spisskompetanse inn i integrasjonen med Rambøll. «Well community» er en ny global standard for å beskrive et inkluderende, fleksibelt lokalmiljø med høy grad av sosialt engasjement.
- Vi har alltid jobbet med prosjekter hvor mennesket settes i sentrum med det å skape gode møteplasser, hvor vi leter etter merverdi både for menneskene som skal bruke det vi lager og for utbyggeren. Uansett program vi er involvert i handler det om arkitektur for mennesker, og arkitektur som er tilpasset konteksten. Også i dette perspektivet blir den nye konstellasjonen med Rambølls brede fagmiljø en styrke ved at vi får enda større utstrekning og kan innovere og flytte grenser sammen, sier Kynne Frandsen.

Henning Larsen med omfattende norsk portefølje

Henning Larsen har siden 1978 jobbet med mange ulike prosjekter i Norge innen flere markeder. Det er både helseprosjekter, campusutvikling knyttet til universiteter og høgskoler, næring- og forskning, by- og boligutvikling.

I øyeblikket jobber Henning Larsens arkitekter med Tromsø Universitets Museum på oppdrag fra Statsbygg. Her er bærekraft sentralt og bygget skal ha status som Breeam Excellent med bruk av lokale materialer. Bygget er tilpasset byen med inkluderende urbane utearealer med en landskapsstrategi som understøtter lokale materialer og biodiversitet. Prosjektet er tegnet i samarbeid med Borealis Arkitekter.

Av andre nåværende prosjekter kan det nevnes Radiumhospitalets Klinikk og Protonsenter, som vil være det første tilbudet innen protonterapibehandling i Norge. Henning Larsen har tidligere tegnet Radiumhospitalets Forskningsbygg og Stråleterapibygg. Prosjektet er tegnet i samarbeid med Fabel Arkitekter.

Gjennom de siste 10 årene har Henning Larsen inngått i en prosjektgruppe som har vært ansvarlige for samlokaliseringen av Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet på Campus Ås. Prosjektet er et større campusutviklingsprosjekt beliggende i det vakre landskapelige campusanlegget på NMBU. Prosjektet består av 63 800m2 høyt klassifiserte laboratorier og beredskapfasiliteter, dyrestaller- og klinikker, utdannelsesfunksjoner, samt et Fellesbygg med bibliotek og kantine for hele NBMU.

Byggherre er Statsbygg, og prosjektgruppen består forøvrig av Multiconsult, Erichsen & Horgen, Fabel Arkitekter og landskapsarkitekter fra LINK Arkitektur.

Eksempler på Henning Larsens tidligere byggeprosjekter i Norge:

- Dragvoll universitetet, 1978
- Radiumhospitalet Forskningsbygget, 2009
- Radiumhospitalet Stråleterapi, 2006
- Jåttå Vidregående skole og flerbrugshall, 2009
- Hovedkontor for NCC, 2012
- Nemko Researchcenter, 2018
- Jotun Research Center, 2020
- Campus Ås, 2020

Eksempler på Henning Larsens pågende prosjekter i Norge:

- Utviklingen av Tønsberg sentrum - Utvikling av det urbane gate- og byrom med fokus på overvannsstrategi
- Tromsø Universitets Museum
- Løkkeveien Boliger og transformasjon av eksisterende maskinhall
- RAD Radium hospitalet Klinikk- og Protonsenter
- Mindemyren Barneungdomsskole

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites