Rambøll med stor ny avtale for Nye Veier

9. desember 2016
Rambøll har vunnet konkurransen om levering av grunnervervstjenester for Nye Veier på prosjektet ny E18 Langangen – Dørdal.

Siri Legernes

Siri Legernes

Leder for Forretningsutvikling Samferdsel og byutvikling
T: +47 404 58 424

- Vi har tilbudt et svært relevant og kompetent team med lang erfaring. Rambøll har et av de beste fagmiljøene i landet på grunnerverv og vi gleder oss til å bistå Nye Veier i dette spennende prosjektet. Mye skal gjøres på kort tid og prosjektet er allerede i gang, forteller Siri Legernes, divisjonsleder for Plan & arkitektur i Rambøll.

Avtalen er estimert til ca. kr. 25 millioner kroner, pluss mva.

Det skal bygges rundt 35 kilometer ny firefelts motorvei på strekningen, og rundt 250 eiendommer berøres. Rambøll skal gjennomføre grunnervervet helt fra regulering, tiltreder, verdsetting og kjøp av grunn, og fram til oppmåling og tinglysing.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites