Rambøll kjøper stort amerikansk rådgiverfirma

17. desember 2018
Rambøll Gruppen har kjøpt opp det amerikanske rådgivende ingeniørfirmaet OBG. Med oppkjøpet får Rambøll 900 nye eksperter innen vann, energi, miljø og avansert produksjon. Rambøll får da totalt 2000 medarbeidere i USA og 15 000 globalt.

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Morten Peick

Senior Group Director, Clients, Communication & Marketing
T: +45 5161 6065

Oppkjøpet er et ledd i strategien om å vokse i USA og styrke posisjonen innen vann, energi og miljø. Med kjøpet blir Rambøll en flerfaglig rådgivervirksomhet i USA.

- Vi er svært glade for å ønske OBG sine 900 eksperter velkommen i Rambøll. Vi har hatt en strategisk ambisjon om å vokse i Nord-Amerika siden vi for alvor trådte inn på det amerikanske marked med det suksessfulle oppkjøpet av ENVIRON i 2014, sier konsernsjef Jens-Peter Saul.

- Sammen med OBG kan vi bygge videre på plattformen vi har skapt i USA. Ved å kombinere vår nåværende analytiske og konsulentorienterte virksomhet i USA med OBGs sterke kompetanse innen selve prosjektgjennomførelsen, blir vi i stand til å levere integrerte, sammenhengende løsninger til kundene våre fra den innledende konsulentrådgivningen til selve gjennomførelsen, sier Jens-Peter Saul.

Saul mener OBG er en perfekt match for Rambøll også kulturelt.
- På samme måte som Rambøll er OBG en virksomhet med sterke verdier og en ambisjon om å skape et bedre samfunn. Med vår sterke forretningsmessige og verdimessige match er jeg overbevist om at vi sammen vil kunne utnytte de mange synergiene mellom virksomhetene våre til det beste for både kunder og medarbeidere, sier Jens-Peter Saul.

- Ved å gå sammen med Rambøll får vi en fantastisk mulighet til å utvide kundebasen vår i USA, samtidig som vi bygger globale kunderelasjoner, sier Jim Fox, administrerende direktør i OBG.
- Oppkjøpet samler «thought leadership» i verdensklasse fra begge virksomhetene. Sammen får vi enda større kapasitet til å løse utfordringene forårsaket av globale megatrender, som urbanisering, klimaforandringer og ressursknapphet. Jeg er overbevist om at oppkjøpet vil bety flere spennende utviklingsmuligheter for de talentfulle medarbeiderne våre, og innovative løsninger for kundene. 

Oppkjøpet har hatt stor støtte fra OBGs aksjonærer. Hele 91 prosent stemte for salget, noe som understreker den sterke strategiske og verdimessige matchen mellom de to selskapene.

OBG har siden 1945 levert integrerte rådgivende ingeniørløsninger innen vann, energi, miljø og avansert produksjon. Virksomheten har sterke kunderelasjoner både i privat og offentlig sektor og en sterk posisjon særlig i den østlige delen av USA.

OBGs ekspertise brukes for øyeblikket på store prosjekter i USA, blant annet innen renseanlegg for avløpsvann og rehabilitering av innsjøer.

På kjøpstidspunktet utgjør den samlede omsetningen i Rambøll og OBG 16,7 milliarder kroner.

Ny forretningsenhet i USA

I løpet av de siste fem årene har Rambøll vokst betydelig i USA. I slutten av 2014 kjøpte Rambøll den globale konsulentvirksomheten ENVIRON med base i USA. Med det fikk selskapet mer enn 1500 eksperter innen miljø og helse, hvorav 800 i USA. I løpet av det siste året har Rambøll vokst organisk med 9,5 prosent i USA, som nå er et av virksomhetens raskest voksende og mest lønnsomme markeder.

Med det nye oppkjøpet, som dobler tilstedeværelsen i USA, etablerer Rambøll en ny forretningsenhet for Amerika. Enheten omfatter USA, Canada, Mexico og Brasil med tjenester innen vann, energi og miljø & helse. Forretningsenheten trer i kraft den 1. januar 2019 og skal ledes av OBGs direktør Jim Fox som ny administrerende direktør for Amerika. Ambisjonen er at forretningsenheten skal vokse fra de nåværende 2000 medarbeiderne til 3-4000 medarbeidere om fire til fem år.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites