Rambøll leverer den beste organiske halvårsveksten på 10 år

30. august 2022

Med en organisk vekst på 8,3 prosent, leverer Rambøll den beste organiske halvårsveksten de siste 10 år, noe som er drevet av sterk vekst i bærekraftige løsninger, spesielt innen grønn energi og bærekraftig byggvirksomhet.

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Contact

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
T: +45 5161 1000

Den globale arkitekt-, ingeniør- og rådgivningsvirksomheten Rambøll hadde en vellykket start på 2022, et år som var startskuddet for Rambølls nye virksomhetsstrategi med fullt fokus på bærekraft.

 • Omsetningen økte med 10,4 prosent til 7,9 milliarder danske kroner (DKK) i første halvår 2022 (1,4 % i første halvår av 2021).
 • Den organisk veksten var på 8,3 prosent, som er den høyeste på 10 år (1,8 % i første halvår av 2021).
 • Driftsresultatet før avskrivning på goodwill, merkevare- og kundekontrakter (EBITA) økte med 35 millioner kroner til 373,8 millioner kroner (DKK), noe som resulterte i en EBITA-margin på 4,8 prosent, som er på samme nivå med samme periode i fjor.
 • EBIT-marginen steg til til 3,8 prosent, hovedsakelig på grunn av nedsalg av deler av Rambølls vannvirksomhet i USA.
 • Rambølls ordrebok er større enn noensinne og utgjør en verdi på 8,1 milliarder kroner (DKK) – en økning på 10 prosent sammenlignet med utgangen av 2020.

– Jeg er veldig fornøyd med den sterke organiske veksten vi har klart å levere i første halvår av 2022. Dette viser at vi er på rett vei med vår nye strategi, The Partner for Sustainable Change, som i løpet av de neste fire årene vil fokusere hele vår portefølje på bærekraft og har som mål å gjøre Rambøll til verdens ledende konsulentvirksomhet innen den grønne energiomstillingen, sier Jens-Peter Saul, administrerende direktør i Rambøll.

Tosifret vekst i nøkkelmarkedene

– Vi opplever spesielt høy etterspørsel etter bærekraftige tjenester innen grønn energi og Power-to-X, bærekraftige bygg og utvikling av strategier for bærekraftig overgang i samarbeid med våre kunder. Kundene våre er motivert av en økende bevissthet om hvor viktig det er å reagere på konsekvensene av klimaendringene, og derfor øker presset for å redusere CO2-utslippene over hele verden, legger Jens-Peter Saul til.

I første halvdel av 2022 opplevde Rambøll en sterk tosifret vekst i forretningsenhetene Energi, Bygg og Management Consulting. Veksten var også omfattende, spesielt i Storbritannia og Tyskland, hvor Rambøll vokste nær 20 prosent. De nordiske landene opplevde også sterk vekst, særlig Danmark og Norge.

Økonomisk usikkerhet skaper muligheter for bærekraft

Rambølls sterke halvårsresultat, drevet av økt etterspørsel etter bærekraftige løsninger, gir grunnlag for optimisme i lys av global uro og usikkerhet:

– Med krigen i Ukraina, og den globale inflasjonen og krisen i leverandørkjeden, opplever vi en periode med økonomisk usikkerhet som krever at selskaper som Rambøll aktivt tilpasser seg utviklingen. Disse utfordrende omstendighetene gjør overgangen til en mer bærekraftig økonomi for fremtidige generasjoner enda mer presserende – og gir oss nye muligheter til å akselerere utviklingen, sier Jens-Peter Saul.

– EUs plan om å bli uavhengig av russisk olje og gass vil også øke investeringene i grønn energi- og energieffektivitet og fremme videre forskning og utvikling av hydrogen for å bedre energiuavhengigheten på lang sikt. Og USA har nettopp vedtatt en historisk klimaavtale, som bevilger 369 milliarder dollar til energisikkerhet og mottiltak mot klimaendringer de neste ti årene, og som derfor vil bety store muligheter for grønne selskaper, sier han.

 

Utsikt for 2022

For det totale året 2022 forventer Rambøll økt vekst og inntjening sammenlignet med 2021. Innen 2025 forventer Rambøll å nå en omsetning på 17 milliarder kroner og sysselsette mer enn 20.000 ansatte. Av disse forventes flertallet av nyansatte å komme fra organisk vekst innenfor bærekraftige tjenester og oppkjøp, først og fremst i USA, Tyskland og Singapore.

– En stor bekymring for oss som selskap er den globale mangelen på arbeidskraft. Derfor er det avgjørende at vi fortsetter å beholde og tiltrekke oss de beste og mest talentfulle medareidere. Vi vil derfor gjøre målrettede oppkjøp for å sikre at vi har den rette kompetansen til å leve opp til vår forpliktelse om en bærekraftig fremtid, på samme måte som vi også vil utdanne og styrke kompetansen hos våre 17.000 engasjerte medarbeidere slik at vi alle kan gi råd til våre kunder om bærekraft, sier Jens-Peter Saul.

Rambøll planlegger å investere opptil 2,5 milliarder kroner i oppkjøp og innovasjon de neste fire årene.

 

Nye store strategiske prosjekter i første halvår 2022

 

 • Åpning av Norges nye nasjonalmuseum – Etter nesten 10 års byggevirksomhet, åpnet dørene til Norges nye nasjonalmuseum i Oslo i juni. Rambøll har vært involvert som tverrfaglig rådgiver siden starten og har spilt en nøkkelrolle i realiseringen av museet, som ofte har blitt beskrevet som et kulturbygg i verdensklasse. På sine 14 000 kvadratmeter utstillingsareal vil museet huse rundt 5000 verk, noe som gjør det til det største i Norden. Det arkitektonisk distinkte bygget er en del av Norges FutureBuilt pilotprogram, og er utformet for å redusere CO2-utslippene med minst 50 prosent sammenlignet med dagens byggestandarder.

 • Gigantisk plastsorteringsanlegg i Esbjerg og oppgaver på energiøyene – I Danmark er Rambøll valgt som ledende konsulent på det første plastsorteringsanlegget av sitt slag, som det norske energiselskapet Quantafuel skal bygge i Esbjerg. Ved utgangen av 2023 vil anlegget ha kapasitet til å sortere 160.000 tonn plastavfall per år i rene fraksjoner for videresalg og bearbeiding av både mekanisk og kjemisk gjenbruksindustri. Rambøll er også valgt til å utføre en serie av prosjekter for Energinet på energiøyene i Nordsjøen og Østersjøen, blant annet å utvikle et konsept for den elektriske infrastrukturen på fremtidens energiøy i Nordsjøen.
 • Et nytt helse- og velværesenter i Helsingfors – I Finland er Rambøll valgt som bygningsingeniør for et moderne helse- og velværesenter som skal bygges på toppen av Kamppi T-banestasjon i Helsingfors. Den åtte etasjers høye bygningen vil være en del av den eksisterende metrostasjonen og ha kommersielle lokaler på bakkenivå, og skape et lett tilgjengelig, innbydende serviceknutepunkt for beboerne. Prosjektet stiller høye krav til design og arkitektoniske standarder på grunn av beliggenheten på toppen av T-banestasjonen.

 • Ombygging av Stockholm sentrum – I Sverige er Rambøll en del av et integrert team som skal planlegge en ny bydel rundt Stockholm sentralstasjon. Centralstaden, som området heter, vil bestå av seks nye blokker med leiligheter, kontorer og butikker og en utvidelse og renovering av Sentralstasjonen fra 1871. Bærekraft har vært et sentralt aspekt ved prosjektet, som vil samle flere transportformer i ett integrert transportknutepunkt. Det nye bydistriktet er i stor grad bygget over de eksisterende sporene og vil koble de omkringliggende gatene for å skape et aktivt og trygt offentlig område som forbinder øst- og vestsiden av byen.

 • Levende bølgebarrierer skal forberede New York på den neste superstormen - I USA er Rambøll klar til å lede byggingen av Living Breakwaters-prosjektet, et innovativt grønt infrastrukturprosjekt for å forberede kysten i den sørlige delen av Staten Island på |klimaendringer ved å skape "levende", østersinnkapslede barrierer mot stormflo. Østersene fungerer som vannfilter og forbedrer vannkvaliteten, samtidig som de bidrar til å redusere risikoen for flom ved å svekke stormbølger og dermed redusere erosjon ved kysten. Rambolls har ansvar for å føre tilsyn med planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjektet.

 • Bærekraftig transport til Tyskland – I Tyskland er Rambøll valgt av Deutsche Bahn Netz AG til å planlegge oppgradering av jernbanelinjer i det nordlige Tyskland for å imøtekomme økende togtrafikk i landet. Hele strekningen fra Hamburg til Puttgarden vil bli delvis oppgradert til to spor og elektrifisert, og flere broer og tunneler langs linjen vil bli fornyet eller erstattet. Prosjektet er et viktig delprosjekt for Femern Bælt-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland og en viktig del av å gjøre transportsektoren i Tyskland CO2-fri.

 • Tverrfaglig rådgivning for global datasenterleverandør – I Storbritannia tilbyr Rambøll tverrfaglige tjenester til Vantage Data Centres, en ledende global leverandør av hyperskala datasenterområder, for å støtte deres planleggings- og utviklingsteam på tvers av en rekke steder i Europa. Rambøll er rådgiver for Vantage Data Centres om blant annet regulatorisk godkjenning og miljøpåvirkning, samt prosjektlevering og områdeundersøkelser.

For detaljer og nøkkeltall, se ramboll.com 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites