Rambøll styrker seg innen miljørådgivning

4. mai 2018
Rambøll i Sverige har kjøpt rådgivnings- og opplæringsselskapet RSM & CO. Dermed styrkes laget innen miljø og bærekraft med 70 eksperter.
Jesper Kildsgaard, Direktør for Rambøll Miljø & helse Sverige, Niklas Sörensen, adm.dir for Rambøll Sverige, og Daniel Doeser, CEO i RMS&CO. Foto: Rosie Alm

Jesper Kildsgaard, Direktør for Rambøll Miljø & helse Sverige, Niklas Sörensen, adm.dir for Rambøll Sverige, og Daniel Doeser, CEO i RMS&CO. Foto: Rosie Alm

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Markedsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: +47 950 80 010

I Norge har Rambøll 60 spesialister innen Miljø og helse og totalt i Rambøll er det 2000. Dette gjør selskapet til en av verdens største miljørådgivere.

- Våre nye kolleger fra RSM & CO har kompetanse og en evne til å tenke nytt som vi ønsker velkommen. Vi ser at våre forretningsmodeller og digitale tilbud sammenfaller godt. I tillegg har begge selskaper et sterkt verdigrunnlag, sier Niklas Sörensen, administrerende direktør i Rambøll i Sverige.

- Begge selskapene har som mål å forstå kundenes behov og deretter skape verdier for kunden, sluttbruker og samfunnet. Det har vært avgjørende at Rambøll ønsker å integrere RSM & COs tjenester i sitt eksisterende tilbud slik at vi sammen kan vi utfordre bransjen, sier Daniel Doeser, administrerende direktør i RSM & CO.

Rambøll har en sterk forpliktelse til miljø og bærekraft. Den svenske organisasjonen sammen med RSM & CO vil nå kunne gi et enda bedre tilbud til kunder både i Sverige og globalt.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider