Rambøll kjøper ConStrada

5. februar 2018
Rambøll har signert avtale om oppkjøp av ConStrada i Bergen.
Hilde Nordskogen og Ole Johan Sæverås

Hilde Nordskogen og Ole Johan Sæverås

Hilde Nordskogen

Hilde Nordskogen

Direktør for markedsenhet Samferdsel og byutvikling
T: +47 916 03 454

Rådgiverselskapet tilbyr tjenester innen samferdsel, landskapsarkitektur og planteknikk og blir en viktig plattform for Rambølls videre satsing på samferdsel på Vestlandet, melder Rambøll i en pressemelding.

- Vi gleder oss til å bli en del av Rambøll. I fremtidens marked ser vi langt flere muligheter sammen med Rambøll, enn ved å være alene, sier Ole Johan Sæverås, dagligleder og partner i ConStrada.

- Vi har et ambisiøst mål om å vokse. Bare de neste årene regner vi med at den nye avdelingen i Bergen skal ha en vekst på over 100 prosent. ConStrada tilfører oss et nytt element som vil være positivt for både samferdselmiljøet vårt, for Bergenskontoret og hele Rambøll, sier Hilde Nordskogen, markedsenhetsdirektør for Samferdsel og Byutvikling.

ConStrada har bygget opp en imponerende virksomhet siden 2009. De har erfaring fra både små og store prosjekter; fra gang- og sykkelvegprosjekter til motorveganlegg på både regulering og byggeplannivå. De har et meget godt omdømme i markedet og svært gode kunderelasjoner.

- I det lokale markedet har ConStrada kompetansen og menneskene, mens Rambøll har struktur, systemer og utviklingsmuligheter. Verdier, mål og ambisjoner for selskapene er sterkt sammenfallene og dermed har vi stor tro på at sammenslåingen er en god løsning for begge parter, avslutter Nordskogen.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider