Rambøll prosjekterer nye UNN Narvik Sykehus

10. april 2019
Sammen med Norconsult, Arkitema Architects og HENT skal Rambøll utføre forprosjekt for nye UNN Narvik Sykehus (NUN).
Nye Narvik sykehus.

Nye Narvik sykehus.

Kontakt

Bjørn Terje Pettersen

Bjørn Terje Pettersen

Spearhead Director, Hospitals, Norway
T: 932 43 109

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge HF som er byggherre. Utviklingen av NUN skal gjennomføres som en samspillsavtale for forprosjektet, med Hent AS som hovedentreprenør.

Det nye sykehuset skal erstatte det gamle sykehuset i Narvik, og samle tilbudet innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling. Prosjektet omfatter alle arbeider fra og med råbygg til ferdig for innflytting. Grunnarbeider, samt etablering av ny adkomst til området gjennom tunnel ble påstartet høsten 2018.

Norconsult og Rambøll har sammen ansvar for alle rådgiverfagene i prosjektet. Arkitekttjenestene leveres i sin helhet av Arkitema Architects.

- Dette er et samfunnsmessig viktig prosjekt som vi er stolte over å være en del av. Nå ser vi frem til det videre samarbeidet med våre gode partnere i Norconsult, Arkitema Architects og HENT, sier Bjørn Terje Pettersen, divisjonsleder for Hospitals i Rambøll.
- Sykehus og helsebygg er et viktig satsingsområde for Rambøll, og vi er glade for å kunne bruke vår nasjonale og globale ekspertise i dette prosjektet.

Kontrakten er delt inn i en forprosjektfase og en gjennomføringsfase, hvor gjennomføringsfasen ligger som opsjon etter utført forprosjekt. Totalt omfang vil bli rundt 27 800 m2 BTA.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider