Pengespillreklame via SMS og e-poster er det farligste

21. mars 2018

Reklame for pengespill er farligst for de som har et spilleproblem, eller som står i fare for å få det. Det viser en ny rapport som Rambøll Management Consulting har utarbeidet på oppdrag fra Lotteritilsynet.


Penger

Penger

Kristian Roksvaag

Managing Consultant
T: +47 4144 2771

Personer som allerede har et problem med pengespill, eller som er i risikosonen, både ser og opplever reklame oftere enn befolkningen ellers. Reklamen får dem også til å spille mer og det er direktereklame gjennom SMS og e-poster som oppfordrer sterkest til spill.

TV-reklame er det de aller fleste legger merke til, og rapporten sier at TV er viktig for rekruttering av nye spillere.

Du kan lese mer om rapporten på Lotteritilsynets sider.

Hele rapporten fra Rambøll Management Consulting finner du her.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider