Offentlig sektor har løftet nivået på digitale tjenester

28. mai 2020
Digitaliseringen i kommunene har skutt fart det siste året, men i seks av ti kommuner løses mange viktige oppgaver fremdeles manuelt, ifølge undersøkelsen IT i praksis 2020.
Morten Skodbo er administrerende direktør i Rambøll Management Consulting

Morten Skodbo er administrerende direktør i Rambøll Management Consulting

KONTAKT:

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Ane Hallan Kløvrud

Konsulent
T: +47 901 04 171

Få mer innsikt

Mer om IT i Praksis 2020

Her kan du lese mer om IT i praksis 2020

Ved inngangen til koronakrisen mente en tredel av kommunene at de leverer avanserte digitale tjenester, ifølge undersøkelsen «IT i praksis 2020», som er gjennomført av Rambøll Management i samarbeid med Visma og IKT Norge i de 500 største offentlige virksomhetene i Norge.

– I år fikk vi virkelig et løft. Mer enn en av tre offentlige aktører leverer nå avanserte digitale løsninger. I fjor var det bare hver femte. Digitaliseringen av interne forretningsprosesser har også fått et betydelig løft det siste året. Både i stat og kommuner. Vi må imidlertid fortsatt gjøre de digitale tjenestene mer sammenkoblet.

Uansett er det imidlertid gledelig og ekstremt viktig at vi klarte å utnytte den 'tvungne digitaliseringen' i lys av koronaen og nå kan høste fordelene av de siste års digitale innsats, sier Morten Skodbo, Direktør i Rambøll Management Consulting.

Seks av ti avhengige av manuelle operasjoner

Undersøkelsen viser at et flertall av de statlige virksomhetene mener at de har digitalisert alle eller de fleste av sine interne prosesser, men i kommunene er det færre som har gjort det samme.

Fremdeles er seks av ti kommuner i stor grad avhengige av manuelle operasjoner for å håndtere viktige oppgaver.

– Når vi gikk inn i koronakrisen, var fordelen at mange kommuner hadde kommet langt i digitaliseringsarbeidet ut mot brukerne, som førte til gode muligheter for å oppnå kontakt, men bak publikumsløsningene gjensto tungvint arbeid med å behandle alt det som kom inn manuelt, sier Politikkdirektør Liv Freihow i IKT Norge.

Å digitalisere det ekspertene kaller «back-end» er ofte mer krevende å få til, men det er også der de største effektiviseringseffektene ligger. Noen slike prosjekter i samarbeid med næringslivet har vært svært vellykkede under koronakrisen, mener Freihow. Hun peker blant annet på kompensasjonsordningen til bedrifter, der Skatteetaten, Bits og DNB samarbeidet om en digital løsning.

– Den typen innovasjon får man bare til når marked og offentlig sektor samarbeider. At det ikke er større samarbeid, lider innbyggerne og tilbudet av, sier hun.

> Få utvalgte resultater fra i IT i praksis 2020

Ikke god nok digital kompetanse

I undersøkelsen oppgir offentlige ledere at det ikke er tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte til å nyttiggjøre seg muligheter som ligger i digital teknologi.

– Å være gode brukere handler mye om organisering og ledelse. Det må være fokus på å ta i bruk de digitale løsningene, og der har nok offentlig sektor en god del å gå på, sier Freihow.

– Men det er klart at den læringskurven vi alle har hatt de siste ukene, vil kunne vises også i digital sektor, slutter hun.

Gikk du glipp av webinaret? Se det her:

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites