Nybrottsarbeid innen sykehuslogistikk

13. november 2018
Bruk av roboter til sengevask kan gi besparelser tilsvarende 30 årsverk på Haukeland Universitetssykehus. Nå skal Rambøll gjennomføre mulighetsstudie for automatisering av hele steriliseringssentralen.
Roboter kan brukes for å automatisere flytting og vask av sykehussenger

Roboter kan brukes for å automatisere flytting og vask av sykehussenger

Kontakt

Bjørn Terje Pettersen

Bjørn Terje Pettersen

Spearhead Director, Hospitals, Norway
T: 932 43 109

På oppdrag fra Helse Bergen skal Rambøll vurdere logistikken for steriliseringssentralen opp mot den helhetlige sykehuslogistikken. Dette betyr en vurdering av funksjoner, fysiske rammer, mulighetsrom samt planleggingen for ekstra automatisering på senere tidspunkt. Målet er at løsningene som foreslås vil gi gode og trygge prosesser, god sammenheng mellom automatisering/snittflate med manuelt arbeid, bedre arbeidsmiljøet, effektivisert hygiene samt bidra til detaljert oversikt over lagerbeholdningen, for å nevne noe.

Arbeidet er spennende da man må kombinere bygninger fra 60-tallet og monorail-systemer med nybygg og topp moderne teknolog.

- Automatiserte transportløsninger kan på sikt gi sykehusene gode besparelser. Tid og penger som heller kan brukes på pasientene. Dette er et godt eksempel på hvordan Rambølls internasjonale eksperter er en styrke for våre lokale kunder, forteller Thomas Leitner, direktør for sykehuslogistikk i Rambøll.

- Vi merker stor etterspørsel etter automatiserte løsningene i hele Europa. Nå gleder vi oss til å jobbe med vår første norske kunde innenfor dette spennende området, avslutter han.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites