Kartlegger innvandrere og flyktningers møte med offentlige tjenester

3. juni 2020

Sammen med Halogen har Rambøll vunnet et viktig oppdrag for Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet. Prosjektet går ut på at brukernes egne forståelser og opplevelser skal settes i sentrum for utvikling av gode tjenester.

Kontakt

Kristian Dyrkorn

Business Manager
T: +47 945 21 805

Våren 2019 la regjeringen frem digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor 2019 – 2025», der det pekes ut syv livshendelser. Formålet er å skape sammenhengende tjenester for brukere som opplever disse livshendelsene, og bidra til at de får enkel tilgang til sine egne data, relevant informasjon og hjelp.

«Ny i Norge» er en av disse, og Rambøll og Halogen skal innhente informasjon fra innvandrere og flyktninger for å samle deres erfaringer og opplevelser knyttet til møtene med de offentlige systemene i Norge i perioden etter at de kom.

- Innsikten skal brukes til å identifisere hvilke behov som må ivaretas for å skape sammenhengende og brukervennlige tjenester for personer som er nye i Norge. Omfanget på datainnsamlingen er helt unikt fordi man aldri før har gjennomført et forskningsprosjekt der man har intervjuet hele 300 innvandrere, sier Kristian Dyrkorn, som er avdelingsleder i Rambøll Management Consulting.

Bidrag til integrering

Når innvandrere og flyktninger kommer til Norge skal de igjennom søknadsprosesser, bosetting, integrering, kvalifisering og arbeidssøking. Dette er tverrfaglige oppgaver som krever at mange aktører er involvert og koordinert.

Livshendelsen «Ny i Norge» berører mange sektorer, blant annet kunnskap, justis, arbeid og velferd, finans, helse og omsorg, kultur, barn og familie og flere forvaltningsnivåer. Det innebærer at mange offentlige aktører er involvert i utviklingen av sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum.

- Jobben vi bistår med vil være ett av bidragene til bedre samordning på integreringsfeltet, og det er vi stolte av. Samtidig er «Ny i Norge» et ledd i jobben med å nå de nasjonale integreringsmålsetningene om varig tilknytning til arbeidslivet og deltakelse i samfunnsliv, sier Kristian Dyrkorn.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites