Ny rapport: Mot et klimanøytralt Norden

9. september 2020

Med varierende grad av timing og ambisjoner, søker alle de fem nordiske landene å oppnå status som klimanøytrale. I en ny rapport har Rambøll og partnere identifisert både utfordringer og muligheter på tvers av landegrenser i kampen mot global oppvarming.

«Målet for de nordiske landene er å bli karbonnøytrale og vise lederskap i kampen mot global oppvarming».

Dette sa de nordiske statsministrene i sin erklæring på et nordisk klimamøte i Helsinki i 2019. Hvert av de fem nordiske landene har nasjonale mål for å bli klimanøytrale før 2050, Norge allerede innen 2030. For Norges del er målet om et lavutslippssamfunn innen 2050 basert nedfelt i lov om klimamål (2017), og representerer en reduksjon av klimagassutslipp i størrelsesordenen 80 til 95 prosent sammenlignet med referanseåret 1990.

Likevel er det fortsatt et betydelig arbeid som gjenstår for Norge, så vel som for de resterende nordiske landene når det gjelder å nå målsettingene. Individuelt og i felleskap.

Nordisk ministerråd har publisert en ny rapport utarbeidet av eksperter på bærekraft fra Rambøll Management Consulting, sammen med partnerne Gaia Consulting og Environice.

Utfordringer og muligheter

Rapporten identifiserer utfordringer og muligheter for felles aktiviteter på viktige nasjonale områder, som energi, transport, mineraler og metall, avfall, skog og landbruk og i byggenæringen.

-Bærekraft er et kjerneområde og en felles ambisjon for oss i Rambøll, så dette arbeidet har vært svært takknemlig å få jobbe med. Anbefalinger og henstillinger fra politisk nivå kan hjelpe til med å akselerere ny teknologi på tvers av de nordiske landene, som for eksempel Power-to-X, Carbon Capture, Use and Storage, sier Jacob Louis Pedersen, prosjektleder for Rambøll.

Rapporten peker også på mulighetsområder som bærekraftig transport og verning av myr.

Behov for tverrgående kunnskap

Ifølge Jacob Louis Pedersen identifiserer rapporten ikke bare potensielle løsninger, men også strukturelle utfordringer som vil kunne komme alle involverte land til gode om de blir løst:

-I vårt arbeid har vi sett at representantene for de ulike sektorer mangler oppmerksomhet og kunnskap om «beste praksis» i Norden, men også innsikt i tidligere og pågående arbeid på disse områdene. Vi håper at vår rapport vil endre dette fordi delt kunnskap, felles ambisjoner og partnerskap er vesentlig for virkelig å styrke samarbeidet om et klimanøytralt Norden.

Som følge av rapporten, vil Nordisk ministerråd vurdere anbefalingene og diskutere hvordan de kan bidra til et klimanøytral Norden i tråd med ambisjonene for en grønn nordisk region.

Last ned full rapport her.

Mer om temaet:

https://ramboll.com/media/rgr/new-ramboll-report-shows-the-way-to-massive-co2-savings-in-buildings-sector

https://ramboll.com/projects/rdk/how-to-make-ec-operations-climate-neutral

For henvendelser: 

Tiril Salhus Røed

Seniorkonsulent, 

Ramboll Management Consulting

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites