NRC Group og Rambøll med samspillskontrakt på InterCity-prosjekt

26. november 2019

NRC Group og Rambøll skal samarbeide om de jernbanetekniske arbeidene på InterCity prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. De to firmaene har nå signert en samspillskontrakt.

Ole-Petter Thunes fra Rambøll og Hans Olav Storkås fra NRC Group Norge. (Foto: NRC Group Norge)

Ole-Petter Thunes fra Rambøll og Hans Olav Storkås fra NRC Group Norge. (Foto: NRC Group Norge)

Kontakt

Terje Dengerud

Terje Dengerud

Direktør, Samferdsel & byutvikling
T: +47 905 31 903

Norgeshistoriens største jernbanetekniske totalentreprise, med en verdi på nærmere 800 millioner kroner, er et komplekst prosjekt hvor mange disipliner og fag innen både bane og anlegg er involvert. Det fordrer god planlegging og tett samarbeid i både prosjekterings- og utførelsesfasen, skriver NRC i en pressemelding.

Nå melder NRC Group og Rambøll at de har valgt å gå vekk fra de mer tradisjonelle samarbeidsmodellene som oftest ses mellom entreprenør og rådgivende ingeniør, og har nå signert en samspillskontrakt.

- Nykirke-Barkåker prosjektet representerer en stor og spennende mulighet for Rambøll. Vi ser frem til å få brukt vår erfaring og kompetanse i det største totalentreprise oppdraget innen jernbaneteknikk i Norge, forteller Ole-Petter Thunes, Administrerende direktør i Rambøll.

Endret tankesett – styrket samarbeid

- Vi har arbeidet tett med juridisk hos Rambøll for å få på plass en god kontrakt. Det har vært et konstruktivt og godt samarbeid. Samspillskontrakter har tradisjonelt vært brukt mellom byggherrer og entreprenører. Nå blir det spennende å se hvordan en lignende kontrakts-/samarbeidsmodell følges opp av partene ved gjennomføring av prosjektet, forteller internadvokat i NRC Group, Martin Holst-Olsen.

- Vi har gått mange runder for å se hvordan vi kan samarbeide i dette prosjektet, og kom frem at vi ville utfordre oss selv med å tenke litt anerledes enn hva det normalt sett gjøres. Vi har en sterk tro på at denne modellen vil sørge for et nærmere samarbeid - og i avtalen inngår også en insentivmodell som skal motivere for god fremdrift og lønnsomhet for alle parter i prosjektet, sier Hans Olav Storkås, Daglig leder i NRC Group Norge.

Flere tiltak for å styrke samarbeidet

I tillegg til insentivmodellen vil flere andre tiltak igangsettes for å sikre et godt samspill.

Samlokalisering både på anleggsplass og på hovedkontoret til NRC Group, er et eksempel på dette.

- I samarbeid med NRC Group ønsker vi å jobbe tett sammen, finne gode løsninger og gjøre hverandre gode. Vi har stor tro på at vi i fellesskap skal levere et godt prosjekt til Bane NOR og bidra til at Vestfoldbanen får flere togavganger og redusert reisetid i fremtiden, forteller Thunes.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites