Norges beste drikkevann

28. februar 2019
- Vi har kanskje verdens beste drikkevann, men det er ingen selvfølge og noe vi må jobbe hardt for å bevare for fremtiden, sier Sigrun Marie Dahl, vannekspert i Rambøll.
Juryen for Norges beste drikkevann

Juryen for Norges beste drikkevann

Kontakt

Sigrun Marie Dahl

Sigrun Marie Dahl

Rådgiver
T: +47 997 16 534

126 vannkilder fra hele landet har blitt testet, og 5. mars skal to vinnere kåres; Norges beste drikkevann for grunnvann og for overflatevann. 18 kandidater møtes til finale under kommunalteknikkmessen Miljø & Teknikk på Lillestrøm. Gjennom kåringen ønsker Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk Forening å synliggjøre vannforsyningens betydning for vårt moderne samfunn.

Norge har store mengder godt råvann, som krever lite behandling. Dog er det viktig å huske at vann er en begrenset ressurs og en kilde til konflikter mange steder i verden. Også det norske vann-nettet er under press, noe som må tas på alvor.

- Gamle og underdimensjonerte rør, dårlig vedlikehold, sprengt kapasitet og flere flommer er noe forbrukeren vil merker konsekvensene av fremover. Vi er så heldige å ha verdens beste drikkevann, og kvaliteten er svært høy jevnt over. For at dette skal vedvare i fremtiden må vi jobbe for det, forteller jurymedlem Dahl, som til daglig jobber som vannekspert i Rambøll, Drammen.

Finalistene er:

 • Alstahaug kommunale vannverk
 • Brettenes vannverk
 • Bykle vannverk
 • Bømlo vannverk
 • Frøya kommunale vannverk
 • Gålå vannverk
 • Hattfjelldal vannverk
 • Høyanger vassverk
 • Kvanne vassverk
 • Misvær vannverk
 • Oppdal sentrum vannverk
 • Sira vannverk
 • Skare vannverk
 • Skullerud vannbehandlingsanlegg
 • Skåbu vannverk
 • Sundre vassverk
 • ·Øvre Årdal vassverk
 • Åndalsnes og Isfjorden vassverk

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites