Nordlandsbanen kan kjøre på biogass

19. januar 2018

Mange norske tog kjører fortsatt på diesel, men biogass er et oppnåelig, økonomisk og grønt alternativ. Det viser en ny rapport Rambøll har utarbeidet for Norsk Gassforum.

Nordlandsbanen

Nordlandsbanen

Eirik Ovrum

Eirik Ovrum

Senior Consultant
T: +47 414 40 936

Nordlandsbanen er den lengste togstrekningen i landet som fortsatt kjøres på fossil diesel, og elektrifisering av banen vil være både dyrt og tidkrevende. Derfor har Rambøll på vegne av Norsk Gassforum utarbeidet en rapport som ser på mulighetene for å erstatte diesel med biogass på togstrekningene som fortsatt kjører fossilt.

Lav kostnad, rask effekt
Rapporten konkluderer med at en omlegging til biogass er et tiltak med relativt lav kostnad og raskt klimaeffekt, og et sterkt bidrag til fornybarsamfunnet. Det er få tekniske eller miljømessige barrierer i veien for en Nordlandsbane hvor organisk avfall, kloakk og husdyrgjødsel kan brukes til lokal produksjon av biogass som et grønt og miljøvennlig drivstoff.

Rapporten viser at det vil koste i overkant av 600 millioner å få Nordlandsbanen over på biogass, mens elektrifisering vil koste minst 8 milliarder. Samtidig vil utslippene i CO2 reduseres med 77 prosent ved omleggingen fra diesel til biogass.

Tilgjengelig teknologi
- Det skjer mye innen gasstog internasjonalt, forteller Eirik Ovrum, prosjektleder for Rambøll.
- I USA ser vi at hele flåter konverteres til naturgass, hvor togene har samme teknologi som et biogasstog, så dette er tilgjengelig teknologi som i teorien kan tas i bruk raskt. Det er også grunn til å tro at en slik løsning kan være svært konkurransedyktig økonomisk sett sammenlignet med andre klimavennlige alternativer.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider