Mennesker er nøkkelen til fremtidens byer

25. september 2019

Innbyggerne er en viktig brikke i puslespillet når man skal skape smarte byer. Men vet folk flest nok om hvilke teknologiske muligheter som finnes der ute? Dette har Rambøll sett nærmere på, i en rapport om smarte byer som ble presentert under årets Nordic Edge i Stavanger.

Neel Strøbæk, Rambølls Senior Group Director, på scenen under Nordic Edge.

Neel Strøbæk, Rambølls Senior Group Director, på scenen under Nordic Edge.

Kontakt

Neel Strøbæk

Senior Group Director, Sustainability & Corporate Responsibility
T: +45 5161 8641

- Studien vår viser at kun 17 prosent av innbyggerne i Norden er klar over de smarte løsningene som er tilgjengelige i byen de bor i. Kun i Finland er denne bevisstheten er høyere, på rundt 33 prosent. Den manglende kjennskapen er en utfordring for den viktige skaleringen av ulike smarte løsninger, siden disse ideelt foregår i nært samarbeid med innbyggerne.
Det sier Neel Strøbæk, Senior Group Director i Rambøll, som presenterte rapporten "Creating liveable cities with people" under Nordic Edge 25. september.

Rapporten er utarbeidet av Rambøll i samarbeid med Nordic Edge og Århus Universitet. Den tar for seg hvordan borgere i de største byene i fire nordiske land opplever smarte byløsninger, om de er klar over disse, og deres vilje til å bidra til skalering av smarte byløsninger.

Strøbæk ser et stort behov for å se på innbyggernes perspektiv når man skal utforme smarte byer.
- Vi trenger en bred involveringsstrategi for å imøtekomme ulike innbyggers ønsker. Både klassiske verktøy som undersøkelser og allmøter er relevante, så vel som innovative tilnærminger som involvering gjennom digitale applikasjoner, innovasjonslaboratorier og spesifikke lokale og bydekkende tiltak, sier hun.

- Mange innbyggere er allerede aktive i lokale grupper hvor de diskuterer spørsmål som de mener er viktige i nabolaget deres. Her kan man finne viktig innsikt og brukerdata. Vi trenger smarte løsninger for å skape levende byer; her er det et enormt potensial som vi ikke kan se bort fra når det gjelder sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

DU KAN LESE HELE RAPPORTEN "CREATING LIVEABLE CITIES WITH PEOPLE" HER.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites