Skal løfte klima og miljø på dagorden hos NITO

23. mai 2022

Bærekraftsrådgiver Brita Svartveit ny leder for NITOs ekspertutvalg for klima og miljø. 

- Jeg setter pris på å kunne dele min kompetanse innen klima og miljø. Sammen med de andre i ekspertutvalget vil jeg bidra til å sette dagsorden for NITOs politiske arbeid, sier hun. 

Brita Svartveit - bærekraftsrådgiver i Rambøll

Brita Svartveit - bærekraftsrådgiver i Rambøll

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, med 19 lokale avdelinger rundt om i landet. Gjennom ulike ekspertutvalg følger NITO strømningene i samfunnet, tydeliggjør NITOs politikk og kan være med på å sette dagsorden.

Støtter opp om de store bærekraftsmålene

- Våre medlemmer er nøkkelen til å løse samfunnets utfordringer og våre ekspertutvalg vil bidra til dette. Ved å samle et knippe av våre medlemmer som er eksperter innenfor klima og miljø ønsker NITO å sette agendaen og foreslå konkrete løsninger for norske myndigheter for hvordan vi kan omstille raskere til et lavutslippssamfunn og en mer sirkulær økonomi, sier NITOs president Trond Markussen. NITO har nå etablert ekspertutvalg blant annet innen IKT, kraftforsyning, petroleum og klima og miljø. Organisasjonen støtter opp om målene definert i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. På egne nettsider skriver NITO om sin politikk innenfor klima og miljø:

«NITO jobber for en bærekraftig økonomisk vekst og en rettferdig omstilling til et lavutslippssamfunn og en sirkulær økonomi, der vi ivaretar naturmangfold og klima. Verdensledende teknologi og sterke fagmiljøer er nøkkelen til videre utvikling av lavutslippsløsninger, nye forretningsmodeller, fornybar energi og sirkulær økonomi.» 

Store forventninger

 –Vi er veldig glade for at Brita, med sin erfaring og engasjement for bærekraft, klima og miljø ønsket å være leder for ekspertutvalget. Med sin bakgrunn og erfaring fra Rambøll, som er en ledende partner innen bærekraftig endring, har vi store forventninger til at utvalget bestående av ingeniører kan komme med gode råd til beslutningstakere.

–Å bli valgt som leder for ekspertutvalget er stas, både personlig og på vegne av Rambøll. Jeg ser det som en unik mulighet til å lære mer, om både faget og organisasjonsarbeid. Panelet består av 10 medlemmer fra ulike organisasjoner, så jeg får også et unikt nettverk som jeg gleder meg til å arbeide sammen med. Som utvalg er dette en mulighet til å påvirke sentrale bestemmelser rundt klima- og miljøpolitikken i Norge, så dette kunne jeg ikke takke nei til, sier Brita Svartveit og understreker: –Nito er jo tross alt en organisasjon spekket med fagkompetanse, som dermed absolutt bør være med og påvirke inn i det grønne skiftet. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites