Byggebransjen må kvitte seg med gjenbruksangst

29. mars 2019

Kuren heter Rehub.

I Norge gjenvinnes kun 61 prosent av materialer fra bygg og anlegg. Dette er for dårlig.

Johanne Thurmann-Moe og Sunniva Baarnes fra Rambøll.

Johanne Thurmann-Moe og Sunniva Baarnes fra Rambøll.

Kontakt

Sunniva Baarnes

Miljørådgiver
T: +47 900 76 798

- Byggebransjen er full av intensjoner om gjenbruk, men initiativene faller fra i mangel på «know how» rundt teknisk gjennomførbarhet, logistikk, økonomisk konsekvens og usikkerhet rundt risiko.

Rundt om i landet sitter mange kloke hoder og løser biter av puslespillet, men ingen har det fullstendige bildet. Hvor kan bransjen gå for å helbrede sin avhengighet av nye produkter og kvitte seg med sin angst rundt gjenbruk?, spør Sunniva Baarnes, miljørådgiver i Rambøll.

Gjennom innovasjonsprosessen Byggfloken, et samarbeid med aktører fra hele verdikjeden i byggebransjen, tok Baarnes med seg ideen om en felles møteplass for gjenbruk og slo seg sammen med RENAS, Elektroforeningen, Byggetjeneste, NRF og BuildingSMART.

Dette førte til et fruktbart samarbeid og et robust konsept.  Nå jobber hun med å realisere planene og har kaldt konseptet Rehub.no. Rehub er en prosessdrivende hub for alle markedsplasser og tjenester innen sirkulær økonomi i byggebransjen.

-Som bærekraftforkjemper møter jeg daglig den skepsis og forvirring som rår rundt sirkulær økonomi. Samtidig som jeg ser en bransje som virkelig vil være med på utviklingen og ønsker å være forberedt på krav som kommer i fremtiden. Plattformen må være tilgjengelig for alle. Den skal oppfordre bransjen til å dele, noe som sitter langt inne for de som er vant til tradisjonelle forretningsmodeller, sier Baarnes.

Besøk Rehub.no for å følge utviklingen av konseptet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites