Lokalt arbeid mot rasisme og diskriminering

21. mars 2022
Mandag 21. mars er FN-dagen mot rasisme. Hvordan kan vi arbeide for å forebygge og bekjempe diskriminering og rasisme på grunn av etnisitet og religion?

Rambøll har på oppdrag for Bufdir gjennomført en kartlegging om arbeidet som gjøres i kommunene for å forebygge og bekjempe diskriminering og rasisme på grunn av etnisitet og religion

Rambøll har gleden av å presentere resultatene av kartleggingen på Bufdirs konferanse 21. mars på Vega Scene i Oslo, i forbindelse med FN-dagen mot rasisme. Seniorkonsulent og sosiolog Carina Riborg Holter presenterer resultatene fra Rambøll.

Andre deltakere er blant annet Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, direktør i Bufdir Mari Trommald, Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, direktør Norges institusjon for menneskerettigheter Adele Matheson Mestad.

Rapporten kan lastes ned her. 

Følg lenken her for å delta fysisk:
https://lnkd.in/d5xJ26GA

eller se live-sending eller opptak av arrangementet: https://lnkd.in/dB9HwhZy

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites