Rambøll leverer tilfredsstillende resultat i et år preget av corona-epidemien

17. mars 2021

På tross av den globale corona-krisen oppnådde Rambøll Gruppen et tilfredsstillende driftsresultat og en meget sterk kontantstrøm i 2020. Den internasjonale ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomheten styrket sin posisjon innen bærekraft med integrasjonen av Henning Larsen og lanseringen av en ny global enhet for strategisk bærekraftsrådgivning.

 

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

København, 17. mars 2021

2020 var et utfordrende år preget av den globale helsekrisen og nedstengingen av samfunn og økonomier verden over. I lys av usikkerheten og de raske forandringer forårsaket av pandemien var Rambølls økonomiske resultat i 2020 tilfredsstillende.

Rambølls omsetning var 13,6 milliarder danske kroner, som er et fall på 4.1 % fra 14,2 milliarder kroner i 2019. Organisk vekst var -4,9 %, og Rambølls driftsresultat før avskrivninger på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) utgjorde 681,8 millioner kroner mot 762,5 mio. i 2019, hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,0 % (5,4 % i 2019). Rambølls driftsresultat før renter og skatt (EBIT) for 2020 var 278,0 millioner kroner sammenlignet med 341,1 millioner kroner i 2019, noe som gir en EBIT-margin på 2,0 % (2,4 % i 2019). Endelig steg den frie kontantstrømmen markant i 2020 til 1.126,6 millioner kroner, hvilket er en stigning fra 468,0 millioner kroner i 2019.

”Vi har klart å levere et tilfredsstillende resultat i et vanskeligt år samtidig med, at vi har forbedret vår kontantstrøm markant, og vi kommer ut av 2020 som netto gjeldfri. Det viser, at Rambøll er en robust og sunn virksomhet. Samtidig har vi opprettholdt en meget høy kunde- og medarbeidertilfredshed på niveå med 2019,” sier konsernsjef i Rambøll Gruppen, Jens-Peter Saul.

”Våre 16.000 kolleger har gjennom året utvist et enormt engasjement og fokus på kundeservice. På tvers av virksomheten har vi skullet omstille oss til nye måter å arbeide på, hvilket har krevd fleksibilitet og vilje til å samarbeide digitalt fra både medarbeidere og kunder. Jeg vil gjerne uttrykke min dype takknemmelighet overfor mine kollegers ekstraordinære engasjement og bidrag gjennom dette vanskeoige året,” fortsetter Jens-Peter Saul.

Rambøll opnådde positiv organisk vekst i Norge, Finland, Tyskland og forretningsenheten for Vann med inntjening over 2019-nivå. USA, Storbritannia, Midt-Østen, Asia Stillehavsområdet og forretningsenheten for Miljø & Helse ble negativt påvirket av pandemien. I Energi var resultatet negativt påvirket av den globale tilbakegangen i olie- og gassektoren, men det blev delvist oppveiet av gode resultater innenfor grønn omstilling, eksempelvis innenfor havvind, hydrogen, Power-to-X og CO2-fangst, lagring og utnyttelse (CCUS).

”Ser vi fremover, er vi forsiktig optimistiske med hensyn til de globale økonomiske utsikter etter pandemien, og vi ser positivt på de muligheter vi kan skape for våre kunder ved at utnytter våre kjernekompetanser i å levere innovative og bærekraftige gode løsninger,” sier Jens-Peter Saul.

Bærekraft en hjørnestein for Rambøll

I 2020 bidro 62 prosent av Rambølls bruttoomsetning til ett eller flere af FN's verdensmål for bærekraftig utvikling, og virksomheten fortsatte med å videreutvikle porteføljen relatert til bærekraft.

Kjøpet av det verdenskjente arkitektfirmaet Henning Larsen styrket også Rambølls posisjon som lendende innen bærekraftig arkitektur, landskapsarkitektur og byutvikling. I 2020 ble det etablert en samlet global forretningsenhet med 600 arkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere, som vil operere i markedet med Henning Larsens navn og merkevare.

”Ved å kombinere avanset arkitektur og landskapsdesign med våre dype tekniske innsikt er vår ambitsjon å bli en ledende arkitektur- og landskapspartner, som kan kan levere evidensbaserte bærekraftige designløsninger til kunder, byer og samfunn over hele kloden. Siste år leverte Henning Larsen sitt beste resultat noensinne, og vi har allerede vunnet en rekke spennende prosjekter sammen. Det gir neg tillit til at vi er på rette vei”, sier Jens-Peter Saul.

I løpet av 2020 lanserte Rambøll også en ny global organisasjon for Strategisk Bærekraftsrådgivning, som tilbyr strategisk rådgivning og ekspertise til private og offentlige kunder om bærekraftig transformasjon.

”Ved å utnytte vår management konsulent-ekspertise kan vi hjelpe våre kunder med å integrere bærekraft i deres strategier, organisasjoner og kultur og dermed gjøre dem i stand til å omstille seg til en bærekraftog fremtid. Vi ser dette som en meget viktig investering i Rambølls fremtidige vekst,” sier konsernsjef Jens-Peter Saul.

Store prosjekter i 2020

Rambøll vant en rekke store prosjekter i 2020, som bidrar til den positive langsiktig utvikling av bærekraftige samfunn, hvor mennesker og natur trives.

  • USAs største havvindmøllepark - I USA har energiselskapet Dominion Energy valgt Rambøll til prosjektutvikling, kontraktstyring og ikraftsettelse i forbindelse med Coastal Virginia Offshore Wind-projektet, som blir den største havmøllepark i USA og en av de største i verden.
  • Sterk vekst på det asiatiske offshore-vindmarked - Rambøll har vunnet nye kontrakter på det asiatiske offshore-markedet i sidste halvdel av 2020. De er vunnet i Kina, Japan Taiwan og Sær-Korea. Rambøll forventer en markant vekst på forretningsområdet i løpet av de neste fem til ti år. Havvind vil bli en av de hurtigst voksende områder i skiftet fra fossilt drivstoff til vedvarende energi.
  • Finlands høyeste trebygning - I Finland yter Rambøll strukturelle og geotermiske design- tjenester samt rådgivning innen elektrisitet, varme, ventilasjon, klimaanlegg og energisystem i den høyeste trebygning i Finland kalt Keilaniemen Portti. Dn eies av Varma Pension Insurance Company.
  • Fra plast til drivstoff - I Danmark blev Rambøll valgt av den norske virksomheten Quantafuel til å forberede et anlegg som skal omdanne plast til drivstoff. Rambøll vil levere rådgivning på all utvikling av anlegget og de tekniske aspekter samt kontraktstyring og innkjøpsstrategier og vil fungere som partner på industrialisering av Quantafuels teknologi globalt.

  • Arktiske forskningsstasjoner - I Storbritannia ble Rambøll igjen tildelt oppgaven som teknisk rådgiver for British Antarctic Survey. Arbeidet inkluderer prosjekter, som skal forbedre og modernisere forskningsstasjoner samt infrastruktur på Antarktis, og som skal bidra til mindre co2-utslipp. Kontrakten ble tildelt av Natural Environment Research Council, en del af UK Research and Innovation.
  • Innovativ vannteknologi - I USA ble Rambøll valgt til å utføre en omfattende masterplan for et av de største overflatevann-behandlingsanlegg i Florida. Det er det første anlegg i USA, som anvender den innovative 'SIX' vannteknologi.
  • Ulsberg og Vindåsliene – I Norge er Ramboll rådgiver på den nye 25 km lange E6 motorveien mellem Ulsberg og Vindåsliene. Den vil bli bygget med det internasjonale anerkjente Ceequal-systemet, som skal øke bærekraften og redusere utslippene av klimagasser.
  • Barkarby Station - I Sverige ble Rambøll valgt som rådgiver for Barkarby Station, et viktig ransportknutepunkt for den voksende Stockholms-regionen.

 

Key figures and financial ratios

2020

2020

2019

 

Income statement, DKK million

 

EUR m

 

 

Revenue

1,827.3

13,613.3

14,188.8

Operating profit before depreciation and amort. (EBITDA)

122.3

911.1

976.0

Operating profit before amortisation of goodwill, brand and customer contracts (EBITA)

91.5

681.8

762.5

Operating profit (EBIT)

37.3

278.0

341.1

Profit before tax

33.0

246.0

307.9

Profit for the period

17.4

129.3

171.9

 

Balance sheet

 

 

 

Total assets

1,168.3

8,704.1

8,748.8

Total equity

329.3

2,453.1

2,541.4

Net interest-bearing cash/ (debt)

68.5

510.5

(196.7)


Cashflow, DKK million

 

 

 

Cashflow from operating activities

169.0

1,259.2

686.7

Investment in tangible assets, net

(17.8)

(132.6)

(218.7)

Free cashflow

151.2

1,126.6

468.0

Acquisitions of companies

(38.9)

(289.9)

92.6

Employees

 

 

 

Number of employees, end of period

 

15,896

15,947

Number of full-time employee equivalents

 

14,950

14,843

Financial ratios as %

 

 

 

Revenue growth

 

(4.1)

25.0

Organic growth

 

(4.9)

4.2

EBITDA margin

 

6.7

6.9

EBITA margin

 

5.0

5.4

EBIT margin

 

2.0

2.4

Return on invested capital (ROIC)

 

16.6

18.6

Return on equity (ROE)

 

5.2

7.0

Cash conversion ratio

 

194.7

111.1

Equity ratio

 

28.2

29.0

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites