Han leder Rambølls satsing på vindenergi i Norge

30. september 2020

Jon Sveinar Fløttum er mannen som skal lede Rambølls satsing på vindenergi i Norge. Vindkraftbransen i Norge er i endring, og Rambøll har en langsiktig tilnærming til denne omstillingen og, styrker sin tilstedeværelse i dette markedet.

I mer enn 30 år har Rambøll vært engasjert i vindenergiprosjekter over hele verden. En viktig fordel med vindenergi er at det er en fornybar energikilde med tilnærmet null utslipp og begrenset påvirkning på miljøet.

- Min lange og internasjonale fartstid fra vindturbinprodusenten Enercon GmbH, og senere som selvstendig konsulent for energibransjen, kombinert med en sterk interesse for vind og vindkraft generelt, er den viktigste grunnen til at jeg havnet i denne jobben, sier Jon Sveinar Fløttum som er en del av Rambølls internasjonale vindteam av nesten 500 dedikerte mennesker.

Internasjonal kompetanse med lokal kunnskap

-Vindteamet har tyngdpunktet i Oslo og Trondheim, og våre prosjekter involverer om lag 70 personer på tvers av ulike avdelinger i Rambøll fra sør til nord i Norge. Dette ser jeg på som en av de store styrkene til selskapet, at en kan jobbe med mange ulike miljøer, og at vi jobber sammen i Norge og over landegrensene for å levere veldig kompetente prosjekter. Rambøll er et internasjonalt selskap som innehar en omfattende kompetanse, og når vi spiller sammen som et godt lag leverer vi også veldig lokalt med lokal kunnskap, sier Jon Sveinar Fløttum.

Internasjonal erfaring

Jon Sveinar har lang erfaring fra vind- og energibransjen. Han har blant annet vært prosjektleder for China Oilfield Services Limited (COSL) før han i 2011 kom hjem og startet hos tyske Enercon GmbH, og opprettet snart det selvstendige norske underselskap Enercon Service Norway AS, som ble utnevnt som Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv i 2014. Etter noen år som selvstendig konsulent for energibransjen, startet han tidligere i år hos Rambøll Norge og leder nå avdelingen Vind i Norge.

Viktig rolle i lys av bærekraft

- Uavhengige konsulentselskaper som Rambøll har en svært viktig oppgave, ikke minst i disse tider, for å sikre at vindkraften som planlegges og bygges i Norge etableres på en mest mulig bærekraftig måte. Vi har kompetanse og lang erfaring fra det norske vindmarkedet og kan hjelpe våre kunder til å ta balanserte beslutninger. Sammen med Jon, som er en kjent profil i bransjen, styrker vi nå dette teamet ytterligere, sier Rickard Klinkert, avdelingsleder for Vind i Norge og Sverige om ansettelsen av Jon Sveinar Fløttum.

For henvendelser:

Jon Sveinar Fløttum - mob. + 47 944 32 701
E-post: jon.flottum@ramboll.no

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites