"Fremtiden tilhører de som tør ligge foran"

23. mai 2019

Dette sa digitaliseringsminister Nikolai Astrup under lanseringen av rapport IT i praksis 2019 på ærverdige Christiania Teater i Oslo. Rapporten viser at den digitale utviklingen i Norge går fremover, men stopper opp ved de mer avanserte tjenestene. Samtidig står flere offentlige virksomheter overfor en utfordring på datasikkerhet.

Panelsamtale med Lars van Marion fra Rambøll Management Consulting, Elin Wikmark Darell, IT-leder for Værnesregionen, Leif Arne Brandsæter, adm.dir.i Visma, og Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge.

Panelsamtale med Lars van Marion fra Rambøll Management Consulting, Elin Wikmark Darell, IT-leder for Værnesregionen, Leif Arne Brandsæter, adm.dir.i Visma, og Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge.

Kontakt

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Ane Hallan Kløvrud

Konsulent
T: +47 901 04 171

Lær mer om IT i praksis

Bestill IT i praksis 2019

Du kan bestille årets utgave av IT i praksis her

Klikk og gå til bestilling

I en årrekke har man sett en tydelig tendens til økt fokus på digitalisering, samtidig som utviklingen jevnt over har gått saktere enn ønsket. Denne trenden videreføres også i år. 

- Vi ser stadig en positiv utvikling opp til et visst nivå. Men når det gjelder å komme over på mer avanserte helhetlige tjenester ser vi at mange fortsatt stagnerer. Det er her fokuset bør ligge fremover, sier Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting.

De offentlige ligger fortsatt bak
De offentlige virksomhetene ligger fremdeles noe bak de private i digital utvikling, men det finnes lyspunkter.
- Aldri før har vi opplevd en mer innovativ og fremoverlent kommunesektor. Det er imponerende å se at kommunene klarer å kombinere en arbeidskrevende kommunereform med store digitale løft. Det offentlige er i ferd med å bygge grunnmuren som vil gi store løft noen år frem i tid, sier Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør i Visma Enterprise.

Innbyggerne åpne for datadeling
Innbyggerne opplever samtidig at de offentlige tjenestene ikke samhandler digitalt, men at de selv må registrere egne persondata på nytt i ulike offentlige instanser.
- Undersøkelsen viser at innbyggerne er åpne for at informasjon om dem deles, dersom det gir dem bedre og mer sammenhengende tjenester, sier Skodbo.

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge understreker betydningen av å ha offentlige tjenester som støtter innbyggerne.
- Innbyggerne overlates stadig til å være sjef over egne offentlige data, også i krisesituasjoner. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i. Deling og gjenbruk av data vil hjelpe innbyggerne i ulike livssituasjoner og vi bør derfor, med sterkt fokus på sikkerhet og personvern, jobbe oss gjennom de hindrene som gjør at data per i dag ikke deles.

Men sikkerheten er ikke god nok
Samtidig er ikke det offentlige gode nok på datasikkerhet. Kun 55 prosent av offentlige virksomheter er i dag tilstrekkelig beskyttet mot digitale trusler, mens 21 prosent ikke har oppdatert systemene sine i henhold til GDPR.
- Disse tallene viser et alvorlig bilde. Skal innbyggernes personvern ivaretas på en god nok måte er det offentlige nødt til å gjøre mer for å sikre egen virksomhet og brukernes persondata, sier Skodbo.

"IT i Praksis - Norges digitale status" kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Rapporten er et samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Den Norske dataforening og Difi. Dette er tolvte gang den gis ut. Under lanseringen fulgte nærmere 200 deltageremed fra salen, mens ytterligere 800 var innom streamen på nett.

Gjennom lanseringen av IT i praksis, fikk publikum komme med innspill til digitaliseringsministeren. Se de samlede innspill her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites