Samlet løft for VDC

1. mars 2019
Sammen med Nye Veier, Statens Vegvesen og Undervisningsbygg gjør Rambøll et løft innen Virtual Design and Construction (VDC).
Professor Martin Fischer fra Stanford University leder VDC-kurset på Rambølls Oslo-kontor

Professor Martin Fischer fra Stanford University leder VDC-kurset på Rambølls Oslo-kontor

Kontakt

Eirik Storaas Kristoffersen

Eirik Kristoffersen

Team Leader, Offshore Pipelines
T: +47 482 32 107

- Hvis vi lærer sammen og omforenes om prinsipper og metoder, øker forutsetningene for å lykkes betydelig. Dette handler ikke om Rambøll, Nye Veier eller SVV, men om hvordan hele bransjen kan jobbe bedre sammen og skape mer og bedre resultater for samfunnet, mener Eirik Storaas Kristoffersen, seksjonsleder for BIM i Rambøll og pådriver for kurset.

Professor Martin Fischer fra Stanford Universitet ble sammen med professor Timo Hartmann fra Berlins Tekniske Universitet invitert til Rambølls Oslokontor for å holde et kurs skreddersydd for Rambølls behov. Martin Fischer har skapt VDC som fagområde. Gjennom en uke ble de 25 deltagerne godt kjent.

Sertifiseringen er en prosess som fortsetter videre det neste halve året med oppfølginger og levering av månedlige oppgaver til Stanford. Disse rapportene inneholder en oppsummering av hva det konkrete prosjektet får ut av bruken av VDC-metodikken, målinger, evaluering samt plan for videre fremdrift.

Hva er VDC?
VDC står for Virtual Design and Construction, og er et rammeverk for å levere design og konstruksjonsprosjekter som inkluderer et fokus på riktig bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodeller), ICE (integrert samtidig prosjektering) og PPM (produksjonsstyring) for å oppnå prosjektets og kundens mål.

VDC skal gi en mer helhetlig tilnærming til prosjektgjennomføring og utforme prosessen med bruk av de beste metoder og verktøy for den aktuelle jobben. Underveis skal gode målinger gjøre prosjektet i stand til å justere produkt, organisasjon og prosess for bedre å oppnå prosjektmålene. Et sentralt verktøy i prosessen er virtuelle modeller av produktet som skal bygges (BIM) slik at produktet og byggeprosessen kan optimaliseres for å tilfredsstille målene med prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites