Rambøll Management Consulting lanserer Kunst i tall

18. desember 2017
For femte år på rad har Rambøll Management Consulting gjennomført en stor måling av omsetningen i kunstfeltene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst, på oppdrag for Kulturrådet.

Hanne Holden Halmrast

Hanne Holden Halmrast

Senior Consultant
T: +47 470 69 858

Rapporten Kunst i tall beregner den samlede omsetningen innenfor fire kunstbransjer: musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. Til sammen viser beregningene at de fire kunstbransjene omsatte for 13,7 milliarder kroner i 2016. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

- Statistikken er ment som et datagrunnlag for videre analyser og undersøkelser innenfor kunstområdene. Rapporten gir mange interessante detaljer om utviklingen i bransjene hver for seg, men viser også at kunstområdet samlet sett er en levedyktig og viktig næring som altså til sammen omsatte for 13,7 milliarder kroner i 2016, sier seniorkonsulent Hanne Holden Halmrast, som har vært prosjektleder for Kunst i tall.

Interessante funn
Rapporten viser blant annet at samtlige av de ti best betalte billedkunstnerne i Norge er menn. Av andre interessante funn viser rapporten at mens 46 prosent av de samlede inntektene fra salg av musikk kom fra strømming i 2012, har denne andelen økt til 83 prosent i 2016. Det betyr at inntektene fra salg av innspilt musikk i all hovedsak er knyttet til strømming, og illustrerer dermed hvordan digitaliseringen påvirker konsum, forbruk og omsetning i musikkbransjen. Videre viser rapporten også at i den visuelle kunstbransjen er en stor andel av omsetningen knyttet til utenlandsmarkedet. 

Du kan lese og laste ned rapporten Kunst i tall her.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider