Kan redde prosjekter på norsk sokkel

26. oktober 2015
Ubemannete brønnhodeplattformer kan forandre kostnadsbildet på sokkelen og friskmelde ulønnsomme prosjekter. Nå skal Rambøll Olje & Gass utrede teknologien på oppdrag fra Oljedirektoratet.
Ubemannet brønnhodeplattform

Ubemannet brønnhodeplattform

Kontakt

John Sørensen

B.Sc., Mechanical Eng., Diploma in Management, Managing Director, Ramboll Olje & Gass
T: +45 5161 7000

- Teknologien kan være et godt alternativ til subsea innenfor visse havdybder. For noen prosjekter er det potensielt snakk om store gevinster på kostnads- og produksjonseffektivitet. Alternativet er ofte at oljen blir liggende ulønnsom og uproduktiv i havbunnen, og teknologien kan derfor gi et viktig bidrag til å opprettholde arbeidsplasser i en ellers vanskelig tid for olje- og gassindustrien langs norskekysten, sier direktør i Rambøll Olje & Gass i Norge, Trond Bynes.

En ubemannet brønnhodeplattform er en bunnfast innretning der brønnene er plassert på plattformdekket. Konseptet er et alternativ til undervannsbrønner med brønnhoder plassert på havbunnen.

- Vi er glad for å få oppdraget og fornøyd med at Oljedirektoratet nå ser grundigere på mulighetene i teknologien. Diskusjonen rundt ubemannede brønnhodeplattformer har pågått i bransjen i et års tid, og vi trenger grundigere analyser og et bedre kunnskapsgrunnlag, sier Bynes.

Studien fra Rambøll Olje & Gass skal ta for seg fordeler og ulemper ved ulike typer ubemannete brønnhodeplattformer, og skal være ferdig i desember.

Se også pressemelding fra Oljedirektoratet 23.10.2015

Se også Offshoreplattformer

Eksempel på danske ubemannete brønnhodeplattformer

Nini og Cecilie - ubemannede brønnhodeplattformer i et marginalt felt

Rambøll har bistått DONG Energy med et utviklingsprosjekt for modifisering av Siri-feltet i Nordsjøen, hvor vi har installert de to lettvekts monotårn-plattformene Nini og Cecilie. De to ubemannede brønnhodeplattformene fungerer som satellitter knyttet til morplattformen Siri via tre rørledninger. Vanndybden ved plattformen er 60 meter.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider