Kan redde prosjekter på norsk sokkel

26. oktober 2015
Ubemannete brønnhodeplattformer kan forandre kostnadsbildet på sokkelen og friskmelde ulønnsomme prosjekter. Nå skal Rambøll Olje & Gass utrede teknologien på oppdrag fra Oljedirektoratet.
Ubemannet brønnhodeplattform

Ubemannet brønnhodeplattform

Kontakt

John Sørensen

B.Sc., Mechanical Eng., Diploma in Management, Managing Director, Ramboll Olje & Gass
T: +45 5161 7000

- Teknologien kan være et godt alternativ til subsea innenfor visse havdybder. For noen prosjekter er det potensielt snakk om store gevinster på kostnads- og produksjonseffektivitet. Alternativet er ofte at oljen blir liggende ulønnsom og uproduktiv i havbunnen, og teknologien kan derfor gi et viktig bidrag til å opprettholde arbeidsplasser i en ellers vanskelig tid for olje- og gassindustrien langs norskekysten, sier direktør i Rambøll Olje & Gass i Norge, Trond Bynes.

En ubemannet brønnhodeplattform er en bunnfast innretning der brønnene er plassert på plattformdekket. Konseptet er et alternativ til undervannsbrønner med brønnhoder plassert på havbunnen.

- Vi er glad for å få oppdraget og fornøyd med at Oljedirektoratet nå ser grundigere på mulighetene i teknologien. Diskusjonen rundt ubemannede brønnhodeplattformer har pågått i bransjen i et års tid, og vi trenger grundigere analyser og et bedre kunnskapsgrunnlag, sier Bynes.

Studien fra Rambøll Olje & Gass skal ta for seg fordeler og ulemper ved ulike typer ubemannete brønnhodeplattformer, og skal være ferdig i desember.

Se også pressemelding fra Oljedirektoratet 23.10.2015

Se også Offshoreplattformer

Eksempel på danske ubemannete brønnhodeplattformer

Nini og Cecilie - ubemannede brønnhodeplattformer i et marginalt felt

Rambøll har bistått DONG Energy med et utviklingsprosjekt for modifisering av Siri-feltet i Nordsjøen, hvor vi har installert de to lettvekts monotårn-plattformene Nini og Cecilie. De to ubemannede brønnhodeplattformene fungerer som satellitter knyttet til morplattformen Siri via tre rørledninger. Vanndybden ved plattformen er 60 meter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites