Inntektsstrømmene i kunst endrer seg

9. januar 2020

For syvende år på rad har Rambøll Management Consulting kartlagt inntektene i fire kunstbransjer for Kulturrådet. Inntektene i musikk, scenekunst og visuell kunst øker sammenlignet med 2017, mens de faller for litteraturbransjen.

Kontakt

Jon Martin Sjøvold

Jon Martin Sjøvold

Consultant
T: +47 995 73 151

- Rapporten Kunst i tall viser at kunst er en viktig næring i Norge som i 2018 omsatte for til sammen 14,2 milliarder kroner, sier Jon Martin Sjøvold, som er ansvarlig for rapporten hos Rambøll Management.

Det en liten nedgang fra 2017 og 2016 da de samlede inntektene ble målt til henholdsvis 14,3 og 14,5 milliarder, korrigert for prisvekst.

- Statistikken gir grunnlag for analyser og undersøkelser innenfor kunstområdene. At vi har samlet stadig mer informasjon og data over flere år har gitt oss en robust modell for målingene. Vi kan med større sikkerhet se trender og endringer overordnet sett, men også for enkeltinntektene i bransjene, sier Sjøvold.

Les mer og last ned rapporten her


Øker i tre av fire bransjer

Noen av hovedfunnene fra årets rapport, er at konsertinntekter utgjør den største og raskest økende andel av inntektene for musikkbransjen, med 56 prosent av de totale inntektene i 2018. Det viser at billettinntekter blir stadig viktigere for norske musikere og artister.

Innenfor visuell kunst øker salgsinntektene, med en samlet inntekt på 1,9 milliarder som er opp 8 prosent fra året før. Det er salgsinntektene i Norge som utgjør den klart største inntektskategorien.

I scenekunstbransjen ser man en liten økning på to prosent opp til 1,2 milliarder i 2018. De fleste inntektene er generert i Norge, og fremføringsinntektene er fortsatt den desidert største inntektskategorien både i Norge og utlandet.

De samlede inntektene innenfor litteraturbransjen var 6,1 milliarder i 2018, og er det eneste området der det er målt en nedgang. Reduksjonen i inntektene på fem prosent fra året før skyldes nedgang i salget av fysiske bøker. Det selges flere digitale bøker, men ikke nok til å kompensere for de tapte inntektene totalt sett.

Synliggjør kunstens samfunnsrolle

Å kunne presentere oppdatert kunnskap om økonomien i kunstbransjene gjennom Kunst i tall er et viktig verktøy både for Kulturrådet og for aktørene i kunst- og kulturfeltet.

- Rapporten belyser ikke bare hvor store økonomiske verdier, men også hvilken samfunnsrolle kunsten bidrar med i vårt samfunn. Tallene viser inntektsstrømmer i endring, med vekst i inntekter fra fremvisninger og digital distribusjon, sier avdelingsdirektør Renate Enemark Bergersen i Kulturrådet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites