Hyperloop - Fiksjon eller virkelighet?

9. januar 2018
Er Hyperloop fremtidens transportmiddel? Og hva vil det i så fall si for Norge? Det skal vi se nærmere på den 7. februar, når Rambøll og SINTEF inviterer til innovasjons- og fremtidsseminar i Oslo.
Urban transport

Urban transport

Virgin Hyperloop One er en banebrytende transportform som frakter mennesker eller varer gjennom rør i en hastighet på over 1 000 km/time. Det kan bety Oslo-Stockholm på 30 minutter!

Informasjon om program og påmelding til vårt seminar finner du lenger nede på siden.

Hyperloop er et miljøvennlig transportsystem som vil skape en banebrytende samfunnsutvikling. Takket være den ekstremt korte reisetiden vil avstanden mellom bosted og arbeidsted ikke lenger ha betydning.

Transportsystemet får mye oppmerksomhet for tiden. Fordelene for samfunn og teknologi ble i 2017 presentert for Europaparlamentet og Kommisjonen, og i disse dager blir hyperloop-konseptet presentert for World Economic Forum i Davos som en mulighet for å investere i et bærekraftig transportsystem, som også vil skape økt integrasjon mellom landene i Europa.

Rambøll har forpliktet seg til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi utreder derfor hva innovasjonen hyperloop kan bety for samfunnet vårt og hvilke effekter det vil ha på ulike samfunnsområder som helse, kultur, utdanning, næringsutvikling og arbeidsplasser. Med hyperloop-transport mellom våre nordiske land vil vi redusere klimagassutslippene og komme nærmere hverandre. I tillegg kan vi forvente en rekke andre ukjente positive effekter. 

SINTEF og Rambøll inviterer til innovasjons- og fremtidsseminar hvor vi vil drøfte hva Hyperloop-konseptet kan bety for norsk samferdsel og næringsliv. Både i Dubai og i Finland er mulighetsstudier for slike transportløsninger godt i gang.
Rambøll og SINTEF er i dag involvert i arbeid med Virgin Hyperloop One i Finland. Sammen med representanter fra Virgin Hyperloop One, vil eksperter fra disse prosjektene være til stede for å dele sin innsikt.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 7. februar, kl. 09:00 - 12:00. Frokost fra kl. 08:00
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Billetter: Billetter til seminaret kjøper du her
Program:
Hva er Hyperloop og hor langt har man kommet i verden
Ved Mårten Fröjdö og Y.J. Fischer, Virgin Hyperloop One
-
Hyperloop i Finland
Ved Peter Nisula fra Salo stad hvor det første anlegget blir bygget
-
Aktørbildet 
Ved Hilde Nordskogen og Malcolm Sjödahl, Rambøll Norge og Sverige
-
Hva kan Hyperloop bety for Norge?
Ved Thor Myklebust, SINTEF 

Velkommen!

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider