Høy tilfredshet med lederutdanning for primærhelsetjenesten

En ny evaluering viser meget høy tilfredshet med utdanningen Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten, som tilbys av Handelshøyskolen BI.

- De kommunale helse- og omsorgstjenestene møter betydelige utfordringer og endringer i tiden som kommer. Det kreves god og tydelig ledelse fra toppen og nedover på alle nivåer i kommunene for å løse disse utfordringene. Det er derfor gledelig å se at den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten har bidratt til å løfte lederne i sektoren og gjøre dem bedre rustet til å møte framtiden, sier Kristian Roksvaag, Seniorkonsulent i Rambøll Management Consulting.

Lederne er blitt tryggere i lederrollen

En ny evaluering viser meget høy tilfredshet med utdanningen Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten, som tilbys av Handelshøyskolen BI. Deltagerne har hatt svært høye forventninger til studiet de har gått på og evalueringen viser at disse forventningene langt på vei imøtekommes. Særlig opplever lederne at de er blitt tryggere i lederrollen, at utdanningen har gjort dem bedre i stand til å inspirere til innovasjon og utvikling, samt styrket deres handlekraft.

Deltagerne oplever betydlig endring

Deltagerne selv opplever og rapporterer betydelig endring på fire av fem lederdimensjoner etter utdanningen, sammenlignet med før. Også ledernes nærmeste ledere, kolleger og medarbeidere opplever endringer, kanskje særlig med hensyn til relasjons- og endringsorientering.

Rambøll Management Consulting har gjennomført evalueringen av utdanningstilbudet på oppdrag for Helsedirektoratet. Rapporten presenterer resultater for perioden fra oppstart av utdanningen i september 2015 og frem til desember 2017. Overordnet målsetting for lederutdanningen har vært å gjøre ledere i primærhelsetjenesten bedre rustet i møtet med det spennende og utfordrende lederskapet de har ansvar for.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites