Hjelper Zurich Insurance å få fart på innsatsen for flomberedskap

6. mars 2018

Ved å utvikle et avansert rammeverk for påvirkningsanalyse bistår Rambøll et av verdens største forsikringsselskap i å hjelpe samfunn med å bli mer klimarobuste.

I 2013 bestemte det globale forsikringsselskapet Zurich seg for å støtte klimatilpasning og flombeskyttelse mer aktivt. Gjennom å opprette en «flombeskyttelsesallianse» begynte Zurich Insurance å hjelpe samfunn med å takle flomrisiko bedre gjennom forskning, fellesskapsbaserte planer og risikoekspertise.

Dette initiativet viste seg å være en suksess, og det ble nylig bestemt å utarbeide en «allianse 2.0» som skal styrke samarbeidet mellom Zurich Insurance og akademiske partnere og NGO-partnere, for å øke påvirkningskraften.

Påvirkningsanalyser er avgjørende
En av hovedambisjonene for Zurich-flombeskyttelsesalliansen 2.0 er å tiltrekke mye mer investering til «ex-ante» (foregripende) beskyttelsestiltak og å bygge ut klimarobusthet. For å oppmuntre til foregripende flombeskyttelsestiltak og i tillegg tiltrekke seg investeringer er det imidlertid avgjørende å gjøre det mulig å følge med på investeringene som er gjort, og hvordan beskyttelsestiltakene påvirker samfunnet og folks liv.

Derfor samarbeider Zurich med Rambøll om å utvikle et rammeverk for påvirkningsanalyse.

- Vi er valgt ut til å lage et rammeverk for påvirkningsanalyse som kan hjelpe medlemmene i alliansen med å følge med på aktivitetene sine og evaluere dem med tanke på å påvirke nye investeringer og øve innflytelse på beslutningstakere, sier Matilda Person, prosjektleder i Rambølls globale vannavdeling, og legger til:

- Rammeverket skal også skape en dypere forståelse for hvordan alliansen konkret bidrar til å gjøre samfunn verden over mer klimarobuste.

Bygger på erfaringer og tilegnet kunnskap
Forsøk på dette er allerede gjort gjennom Zurichs måleverktøy for motstandsdyktighet for flom, som ble utviklet i første fasen av satsingen, og det nye rammeverket vil bygge på erfaringer og tilegnet kunnskap. I påvirkningsanalysen vil det også tas med hvordan Zurich-flombeskyttelsesalliansen bidrar til et paradigmeskifte for foregripende investeringer på politisk nivå.

- Vi måler påvirkning i henhold til alliansens brede syn på klimarobusthet, som er å se på mer enn penger brukt på beredskap og å inkludere immaterielle verdier som for eksempel samfunnets kunnskap om risikobegrensning ved katastrofer og flombeskyttelse, sier Matilda Persson.

Videre forklarer hun at rammeverket vil bli utviklet for å levere påvirkningsanalyser på tre nivåer: for satsingen som helhet, hvordan tiltak for å bygge klimarobusthet påvirker samfunnet, og på det tredje nivået påvirkningen for enkeltprosjekter som bygger klimarobusthet.

Rammeverket for påvirkningsanalyse vil bli utviklet i løpet av våret, og Zurich-flombeskyttelsesalliansen 2.0 vil starte opp til sommeren.

Relaterte tjenester:

Klimatilpasning og flomplaner

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider