Rambølls Hilde Tonne ny styreleder i Forskningsrådet

20. desember 2018
Konserndirektør Hilde Tonne er oppnevnt som ny leder for styret i Norges forskningsråd. Prorektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Kenneth Ruud, er ny nestleder.
Hilde Tonne

Hilde Tonne

Kontakt

Hilde Tonne

Group Chief Innovation Officer
T: +45 5161 1000

Forskningsrådet bidrar til å finansiere forskning og gir forskningspolitiske råd. Styret er oppnevnt for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022. 

Regjeringens store prosjekt er omstilling, og Forskningsrådet er en sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet for å få det til. Det er derfor et viktig styre som vi har på plass. Jeg er godt fornøyd med at vi har funnet et styre som har bred innsikt i forskning, innovasjon, næringsliv og andre samfunnsspørsmål og med en god geografisk spredning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Den nye styrelederen er konserndirektør for innovasjon og digitalisering i det globale teknologi og ingeniør-konsernet Rambøll Group. I tillegg har Tonne blant vært en del av konsernledelsen i Telenor i åtte år og teknologi- og forskningsdirektør i Hydro Oil & Energy. Hun er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi, og har fullført lederkurs på INSEAD og IMD.

- Verden er i rask forandring, drevet av nye teknologier og kompetanser. Hvordan Norge målretter og styrker forskning og innovasjon som en konkurransekraft for landet, blir helt avgjørende for hvilken posisjon vi kan ta i en global verden. Forskningsrådet har en sentral rolle i dette, og jeg ser frem til å bidra i denne viktige oppgaven, sier konserndirektør Hilde Tonne.

De øvrige medlemmene av Styret er: 

Konserndirektør Hilde Tonne, leder, Oslo (ny)
Prorektor Kenneth Ruud, nestleder, Tromsø, (ny)
Professor Mette Halskov Hansen, Oslo, (gjenoppnevning)
Konserndirektør Eli Aamot, Trondheim, (gjenoppnevning)
Forskningssjef Kirsti Hjemdahl, Kristiansand, (ny)
Adm. dir. Lars Harry Vorland, Tromsø, (ny)
Instituttleder Pinar Heggernes, Bergen (ny)
Professor Tomas Kåberger, Sverige (ny)
Adm. dir. Eimund Nygaard, Stavanger, (ny)
Serie-gründer og teknologinvestor Geir Førre, Oslo, (ny)
Universitetslektor Jan Magnus Aronsen, Oslo (ny)

For første gang har det vært mulig for alle å nominere kandidater til styret i Forskningsrådet på Kunnskapsdepartmentets nettside. Målet var at departementet gjennom en åpen prosess skulle få innspill til enda flere gode styrekandidater. Det kom inn 142 forslag fordelt på til sammen 103 forskjellige navn. Fire av medlemmene i det nye styret var blant de foreslått gjennom den  åpne nominasjonen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites