Rambøll leverer på vekstambisjoner

31. august 2018

Rambøll Gruppen leverte sterk organisk vekst i første halvdel av 2018 og har positive forventninger til resten av året takket være en historisk stor ordrebeholdning.

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Kontakt

Ole-Petter Thunes

Administrerende direktør
T: +47 930 86 039
Rune Steinmo

Rune Steinmo

Økonomidirektør
T: +47 901 21 611

Driftsresultatet før avskrivninger av goodwill (EBITA) er på 275 millioner DKK for første halvår, noe lavere enn i første halvdel av 2017. Dette skyldes hovedsakelig valutakursendringer og færre arbeidsdager i året, og gir en EBITA-margin på 4,8 prosent sammenlignet med 5,1 prosent i første halvår av 2017.

Samtidig er Rambøll Gruppens ordrebeholdning på 6,6 milliarder DKK ved utgangen av årets seks første måneder, en økning på 17 prosent sammenlignet med ved utgangen av 2017. I løpet av det siste året har Rambøll lagt til over 700 ansatte til arbeidsstyrken, og har nå over 14.000 ansatte globalt.

- Første halvår av 2018 bekrefter at våre strategiske tiltak og veksttiltak er lønnsomme, sier konsernsjef Jens-Peter Saul.
- Vi har oppnådd sterk organisk vekst med betydelige forbedringer i USA, Storbritannia, Midtøsten og Asia og i vår internasjonale forretningsenhet Miljø og helse. Vi er også fornøyd med økt organisk vekst i Norge.

- Vi vil fortsette våre strategiske prioriteringer for å sikre at Rambøll er i forkant på digital utvikling og skaper verdier for kundene våre gjennom innovasjon og digitalisering. Vi vil også konsentrere oss om våre globale Spearhead-tjenester som drivkrefter for fremtidig vekst.

Du kan lese mer om Rambølls resultater for første halvår på ramboll.com her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites