God anvendelse av IKT som styrker elevenes læringsutbytte krever strukturell forankring

10. mars 2020

Det kreves strukturell forankring i skolesystemet for å lykkes med pedagogisk bruk av IKT. Det viser en kartlegging som Rambøll nylig har gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. 

Children using tablets

Children using tablets

KONTAKT:

Iris Maria Makridis

Iris Maria Makridis

Seniorkonsulent
T: +47 924 71 481

Få mer innsikt

Vil du lese hele rapporten?

Last ned rapporten her

For å kunne styrke elevenes læringsutbytte ved bruk av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), må det tas strategiske grep på skoleeiernivå. 

- Hos de utvalgte kommuner og fylkeskommuner finner vi at den strukturelle forankringen omfatter alt fra økonomiske investeringer, valg av tekniske plattformer, systemer/løsninger og digitale verktøy og til utvikling og formidling av planer og strategier, sier Iris Maria Makridis, seniorkonsulent hos Rambøll Management Consulting.

På hvilken måte skoleledelsen operasjonaliserer og følger opp dette ved sine skoler, blir videre essensielt for skolekulturen og lærernes praksis når det gjelder hvordan IKT anvendes i opplæringen.

Der finnes allerede flere gode eksempler

Store deler av rapporten vies til å beskrive flere konkrete eksempler på god praksis. Gjennom eksemplene fremgår det at lærerne planlegger undervisningen med utgangspunkt i utvalgte kompetansemål og ferdigheter. Samtlige eksempler er utarbeidet på bakgrunn av intervjuer og observasjoner ved utvalgte skoler.

- Vi har møtt mange dyktige og kreative lærere som har knekt koden for hvordan IKT kan brukes på en god måte i undervisningen, sier Iris Maria Makridis, seniorkonsulent hos Rambøll Management Consulting.

Valg av digitale verktøy, læringsressurser og læremidler gjøres i stor grad med bakgrunn i hvilken merverdi dette kan gi for elevenes motivasjon og læring, lærerens vurderingspraksis samt effektivitet i undervisningen. Dette ser overordnet ut til at gi gode resultater.


Fakta om kartleggingen:

Bidragsytere i kartleggingen har vært skoleeiere, skoleledere og lærere fra Larvik kommune, Nedre Eiker kommune, Sandefjord kommune, Karmøy kommune, Trondheim kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.


En helhetlig implementering

En forutsetning for å lykkes med en utbredt og god praksis i pedagogisk bruk av IKT, er helhetlig implementering som også omfatter skoleledelsens innsats, krav og forventninger til sine ansatte.
 
Rapporten viser at skoleledelsen må sørge for forankring og eierskap, kompetanseheving, veiledning og støtte. Ved flere av skolene i kartleggingen har skoleledelsen derfor løftet pedagogisk bruk av IKT som et prioritert tema for lærernes fellestid, og ledelsen tilrettelegger således for kompetanseheving og deling av erfaringer blant lærerne. Dette løftes frem av både lærere og skoleledere som essensielt for implementeringsarbeidet og for å bidra til å sikre god praksis.  

 

For spørsmål knyttet til rapporten, ta gjerne kontakt med Rambølls prosjektleder Iris Maria Makridis.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites