Fylkene i Norge benytter Rambøll som leverandør av ledelsesinformasjon

21. februar 2017
17 av landets 19 fylker har gått sammen i arbeidet med å tilføre ytterligere kvalitet i målingen og utviklingen av den videregående skolen. Til dette formålet ble Rambøll Management Consulting valgt som ny system-leverandør i 2016.

Clas Lenz

Managing Consultant
T: +47 9591 8869

Hvordan trives elevene og lærlingene? Hvordan styrker vi læring i videregående opplæring? Og hva er sammenhengen mellom læringsmiljø og karakterer på tvers av landets fylker? Det, og mye mer, skal Rambøll levere indikatorer på i løpet av de neste fire årene. Systemet er utviklet av Rambøll i Danmark og lanseres nå i Norge.

Systemet er bygd opp rundt en rekke databaser som inneholder informasjon om karakterer, fravær, trivsel, karakterer, motivasjon og mer.

De beste forutsetningene for å ta veloverveide avgjørelser

Prosjektleder Thomas Hagen Holten forteller at Hjernen&Hjertet ble valgt på bakgrunn av de mulighetene systemet tilbyr for å gjøre eksisterende kvalitetsdata levende.

- Valget av Hjernen&Hjertet er et uttrykk for Rambølls styrke på det nordiske markedet for utvikling og dokumentasjon av kvaliteten i den offentlige sektoren, på tvers av våre ulike kompetanseområder.

Systemet forenkler prosessen med å samle kvalitetsdata til beslutningsorientert ledelsesinformasjon og gjør det enkelt for beslutningstakerne å følge utviklingen over tid.

Kvalitet og verdi fra hjernen til hjertet

Navnet Hjernen&Hjertet symboliserer at selv om kvalitetsmåling er preget av logikk og rasjonell hjerneaktivitet, så er formålet å styrke og understøtte hjerneaktiviteten som gir kvalitet i den pedagogiske og undervisningsmessige praksis.

- Med Hjernen&Hjertet får de norske fylkene og utdanningsinstitusjonene avanserte muligheter for å følge betydelige nøkkeltall, analysere data og måloppnåelse og understøtte løpende dialog.

Systemet ble tatt i bruk fra høsten 2016 og vil brukes fram til 2020, lyder de foreløpige bestemmelsene.

Mer om systemet

Hjernen&Hjertet leverer ledelsesinformasjon til fylkene på følgende nivåer:
1)    Leder-dashbord som viser levende nøkkeltall for skoleeier og skoleleder
2)    Resultatbrowser med adgang til å søke gjennom relevante resultater
3)    Utarbeiding av figurer og rapporter på bakgrunn av resultater som brukeren selv velger
4)    Bestemmelse av måltall, håndtering av dialogspor og oppsetting av resultatbaserte utviklingsplaner

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider