Freyr inngår rammeavtale med Rambøll

5. april 2020

Battericellefabrikken som planlegges på Mo i Rana skal møte det enorme behovet for flere grønne batterier internasjonalt.

Kontakt

Johan Magnor Hansen

Johan Magnor Hansen

Prosjektdirektør Industri
T: +47 932 80 364

Rambøll har inngått en rammeavtale med Freyr for levering av rådgivertjenester for konseptutvikling, planlegging og prosjektering av en batterifabrikk i Rana kommune i Nordland. Avtalen inkluderer tjenesteområder som bygg, arkitektur, vann, logistikk, infrastruktur, miljø og helse og energi.

- Freyr vil skape norsk industrihistorie med fabrikken, og det er inspirerende å være med å utvikle et nyskapende grønt prosjekt sammen med pionerer innen norsk industri, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge.

Han signerte nylig avtalen digitalt med Einar Kilde, som er teknisk direktør i Freyr. Kilde vil ha hovedansvaret for oppbyggingen av fabrikken, som i hovedsak skal produsere litiumbatterier til elbiler, marine- og energilagringsapplikasjoner.

- Rambøll demonstrerte kompetanse på de områdene vi trenger, og forstår helheten i å bygge et industrianlegg. De er engasjerte og tydelig opptatt av bærekraft, derfor har vi et godt grunnlag for et konstruktivt og sterkt samarbeide, sier Kilde.

Lykkes med grønt skifte

Med seg på laget har Freyr en sterkt økende gruppe av partnere inkludert de to ledende forskningsinstitusjonene SINTEF og NTNU, samt Siemens som systemintegrator og leverandør av digitale optimaliseringsløsninger.

Mye tyder på at et sterkt nordisk batteribelte er under utvikling, med potensiale for flere battericellefabrikker i Norge. Forventet etterspørsel etter batterier er mer enn fem ganger større enn kapasiteten til bekreftede batterifabrikk-prosjekter i Europa.

- Med Norges olje- og gassindustrikompetanse, energi-intensiv industri og billig, grønn energi, har Norge alle forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet. I tillegg har vi høyt kompetent arbeidskraft med solid erfaring fra effektivitet i avanserte industrielle prosesser, som tilsier at vi kan konkurrere på kostnad, men også men også på ytterligere forbedringer på teknologisiden over tid, sier Einar Kilde.

Han mener det er takknemlig å bygge en prosjektorganisasjon på kort tid i Norge fordi det allerede er opparbeidet så mye kompetanse hos Rådgivende ingeniører.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites