Scenarioer for fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde

17. juni 2022
Arbeidslivet er forventet å gjennomgå store endringer mot 2035. Våre konsulenter har bistått Kommunal -og distriktsdepartementet (KDD) med vår solide erfaring innen scenarioplanlegging og fremtidsanalyse, der vi har sett på ulike drivere for endring i fremtidens arbeidsliv i staten.

Til grunn for oppdraget lå problemstillingen: Hvordan ser fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde ut i 2035? Hvordan forventer vi at arbeidshverdagen ser ut i 2035? Gjennom intervjuer og workshops har vi kartlagt sentrale drivkrefter fremover og fire mulige fremtidsscenarier om hvordan fremtiden kan se ut knyttet til blant annet ledelsesfilosofi, kompetansebehov og arbeidsmetoder.

De fire scenarioene vil gi faglig innhold til debatten om hvordan fremtidens arbeidsliv i statlig sektor best kan ruste seg til å møte disse drivkreftene.

Hele rapporten kan du lese her. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites