Fortsatt vekst i kunstbransjen

7. desember 2018
Denne uke lanseres Kunst i tall 2017. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst, og viser at bransjene samlet sett har økt sine inntekter på 200 mill. kroner fra 2016 til 2017. Rambøll Management Consulting har gjennomført kartleggingen på oppdrag for Kulturrådet. 
Kunst i tall 2017 viser at inntektene i musikkbransjen fortsetter å øke tilsvarende det vi har sett for tidligere år. Foto: Yuri Arcurs

Kunst i tall 2017 viser at inntektene i musikkbransjen fortsetter å øke tilsvarende det vi har sett for tidligere år. Foto: Yuri Arcurs

KONTAKT:

Hanne Holden Halmrast

Hanne Holden Halmrast

Seniorkonsulent
T: +47 4706 9858

Jon Martin Sjøvold

Seniorkonsulent
T: +47 9957 3151

Årets rapport er den sjette i rekken og viser at inntekten i disse fire kunstbransjene i Norge til sammen var på 13,9 milliarder kroner i 2017. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring- / visningsinntekter og opphavsrettslige inntekter. Omsetningen i 2016 var på 13,7 milliarder kroner.

Om Kunst i tall 2017

Det er sjette året Rambøll Management Consulting gjennomfører prosjektet Kunst i tall på oppdrag for Kulturrådet. Hensikten med prosjektet er å få frem data som kan belyse hva som kjennetegner omsetningen i de ulike kunstområdene og hvordan de ulike delene av disse områdene utvikler seg over tid. Modellen for målingene er utviklet i tett samarbeid med bransjenes organisasjoner og aktører, og baserer seg på bransjenes egne tall.

   "Statistikken viser at de samlede inntektene i litteraturbransjen og scenekunstbransjen har holdt seg relativt stabile sammenlignet med 2016, mens inntektene i musikkbransjen fortsetter å øke tilsvarende det vi har sett for tidligere år. Videre viser statistikken hvordan inntektene i den visuelle kunstbransjen er preget av større svingninger enn de øvrige bransjene, fordi salg av verdifulle enkeltverk påvirker de samlede inntektene i stor grad. 2016 ser ut til å være et slikt unntaksår, hvor særlig eksportinntektene av visuell kunst økte særlig mye. De samlede inntektene i 2017 ligner derfor mye på 2014 og 2015, men har sunket sammenlignet med toppåret 2016," sier Hanne Holden Halmrast, prosjektansvarlig i Rambøll.

Rapporten ble lansert på et seminar på Lillehammer Kunstmuseum onsdag 5. desember kl 11.00-15.00. Her inviterte Kulturrådet til diskusjon om tallene, og utviklingen i kunstmarkedet fremover, med blant annet Bjarne Våga (Equinors kunstsamling), Nils Ohlsen (Lillehammer Kunstmuseum), Hilde Tørdal (NBK) og Esperanza Rosales (VI, VII Gallery). 

Les hele rapporten Kunst i tall

- Jeg vil berømme kulturaktørene for deres bidrag inn i denne forskningen. Det at vi har denne statistikken for seks år, gjør oss godt rustet til å se utviklingstrekk i feltet og å lære av disse. Dette kommer blant annet godt med i arbeidet med utviklingen av tiltak innenfor kreativ næring i Kulturrådet, sier Danielsen.

En kjerneoppgave for Kulturrådet

Den samlede omsetningen i litteraturbransjen var på 6,2 milliarder. Musikkbransjen omsatte for 4,9 milliarder, den visuelle kunstbransjen 1,8 milliarder og scenekunst omsatte for 1,1 milliarder kroner i 2017.

   "En av Kulturrådets viktigste oppgaver er å utrede og analysere kulturfeltet og denne årlige bransjestatikken gir et veldig godt bilde av hvordan økonomien i feltet utvikler seg over tid. Vi er glade for å kunne bidra med god bransjeinnsikt som kan være til nytte både for kulturlivet og for beslutningstagere som skal utforme kulturpolitikken framover," sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

   "Vi er stolte over å kunne presentere en rapport som viser fortsatt vekst på kunstfeltet landet over. Dette viser at kunstproduksjonen holder et høyt nivå og at vi har et sterkt hjemmemarked, noe vi i Kulturrådet skal fortsette å bidra til framover," sier kulturrådsdirektøren.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites