Bringer laks fra Norge til verden

30. april 2019

Rambøll har hjulpet SalMar å industrialisere logistikkstrategien deres for verdensmarkedet.

John Kenneth Selven

John Kenneth Selven

Kontakt

John Kenneth Selven

John Kenneth Selven

Avdelingsleder Forretningsutvikling og Logistikk
T: +47 907 72 781

SalMar distribuerer laks til et globalt marked med kunder i 50 land, og produserer i dag ca. 150.000 tonn laks fra ulike anlegg i Norge. Nå skal de øke produksjonen i Nord-Norge vesentlig gjennom nytt slakteri på Senja.

God logistikk betyr igjen god markedstilgang. SalMar har tatt et valg om å industrialisere og strukturere logistikken for å sikre at selskapet er rigget for framtiden hva gjelder kapasiteter og alternative transportløsninger. Samtidig starter alle transporter fra Distrikts-Norge. Det er derfor viktig for SalMars konkurransekraft å ha en logistikk som er tilpasset dette.

Rambøll har ledet prosjektet og benyttet Dolor Logistics, som er Rambølls metode for å forbedre logistikken til markedsaktører med grunnpilarer som forutsigbarhet, redusert risiko og kontinuerlig forbedring.

Samarbeidet med Rambøll ble valgt fordi Dolor Logistics var tilpasset deres behov og ideer for ny logistikkstrategi.

- Kunden har fått en framtidsrettet strategi som vil sikre markedstilgangen framover til rett pris, rett korridor og en modell som fremmer kontinuerlig forbedring. Det vi gjør i dag er ikke godt nok i morgen, sier John Kennet Selven, leder for Rambølls logistikkavdeling.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites