Bistår Ugandas energidepartement

24. november 2016
I en ny rapport bistår Rambøll Management Consulting Ugandas energimyndigheter å legge en plan for landets fremtidige oljevirksomhet.

Joakim Olsson

Senior Consultant
T: +47 911 85 622

Rapporten er en implementeringsplan for Ugandas oljestrategi. - Uganda har store oljefunn som skal tas opp, og vi har laget en implementeringsplan og et oppfølgingssystem for Ugandas strategi for transport og lagring av oljen, forteller prosjektleder Joakim Olsson i Rambøll Management Consulting.

I forbindelse med ferdigstillelsen av rapporten fikk Rambøll besøk fra en delegasjon fra Ugandas Ministry of Energy and Mineral Development (MEMD) og Ministry of Finance i slutten av oktober.

- Dette møtet har vært spennende og lærerikt for alle parter. Jeg tror delegasjonen fra Uganda har lært mye hvordan Norge har utviklet sin oljeindustri, og hvordan man styrer en slik utvikling, sier Olsson.

Mye lærdom å hente
Prosjektet er en del av konseptet «Olje for Utvikling», som skal bistå utviklingsland i å bygge opp en velfungerende offentlig petroleumsindustri (se faktaboks). Odd Raustein er Oljedirektoratets representant i prosjektet, og deltok også på møtet.
- Norge har et godt rennommé på verdensbasis, fordi vi har klart å styre petroleumsvirksomheten vår på en god måte. Hele dette konseptet går på erfaringsutveksling og kompetanseoverføring, og der mener jeg at vi har mye å bidra med, sier han.

Prosjektleder Phionah Naturinda fra Ugandas energidepartement er blant de fem delegatene som besøkte Rambølls Oslo-kontor. Hun er enig med Raustein.
- Vi har mye lærdom å hente fra den norske oljeindustrien, og vi har allerede lært masse i dette prosjektet, sier hun.

Fakta: Olje for utvikling (Ofu)

  • En prosent av norsk bistand er øremerket til å hjelpe utviklingsland som er nye for olje og gass.
  • Ofu skal hjelpe utviklingsland å bygge opp regelverk, kompetanse og institusjoner for olje- og gassvirksomhet.
  • Bistanden er basert på institusjonelt samarbeid, som vil si at institusjonene i Norge samarbeider med tilsvarende institusjoner i utlandet.
  • Ofu eies av Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid).
  • Oljedirektoratet har en nøkkelrolle innen ressursforvaltningen i Ofu, og bistår Norad i deres arbeid.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites