Hva skal til for at Bergen vokser?

29. august 2019
Hva skal til for at Bergen er attraktiv by å bo i? Hva vil man ha for å bo i Bergen? Onsdag presenterte Rambøll sin rapport "Bedre byer" på Bergen Næringsråds møtearena.
Det ble en god debatt under presentasjonen av Bedre byer. F.v: Marit Warncke (adm. dir. Bergen Næringsråd), Ole Petter Thunes (adm. dir. Rambøll), Ina Grung (leder Bergens Mødre), Julie Andersland (byråd for klima, kultur og næring) og Espen Børhaug (næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd)

Det ble en god debatt under presentasjonen av Bedre byer. F.v: Marit Warncke (adm. dir. Bergen Næringsråd), Ole Petter Thunes (adm. dir. Rambøll), Ina Grung (leder Bergens Mødre), Julie Andersland (byråd for klima, kultur og næring) og Espen Børhaug (næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd)

Kontakt

Lene Berger Henriksen

Byplanlegger
T: +47 988 40 627

- For Bergen er noen av de viktigste punktene trygghet mot kriminalitet, ren luft, gode arbeidsmuligheter og tilgang på bolig til en fornuftig pris, fortalte byplanlegger Lene Berger Henriksen i Rambøll.

Hva hindrer veksten?
I rapporten sammenlignes bergensernes svar på hvor viktige ulike forhold er for byenes attraktivitet opp mot deres vurdering av de samme forholdene.

Tilgang på bolig til fornuftig pris mener kun 18 prosent av de spurte er gjeldende for Bergen. Videre er det 57 prosent som mener byen er trygg, og kun 49 prosent mener det er gode muligheter for arbeid. Bare 41 prosent mener at Bergen har ren luft.

Veien videre
At mange opplever arbeidsmarkedet som dårlig skapte engasjement.
- Her har vi, næringsliv, akademia og det offentlige et felles ansvar for å vise de mangfoldige arbeidsmulighetene som faktisk er her, sa Marit Warncke, adm. dir. Bergen Næringsråd.
- Den eneste byen som ikke har problemer med arbeidsmuligheter er Oslo, kunne Petter Thunes slå fast
- Næringslivet her i Bergen er nok mer syklisk. Det skaper utfordringer for å holde på kompetanse.

Samtlige av paneldeltakerne var enige i at man må holde sammen om de overordnede målene, unngå omkamper, og ha et langsiktig perspektiv.
- Bergen er godt på vei til å bli en attraktiv, bærekraftig by, men vi har et stykke igjen å gå, sa Ina Grung, leder Bergens Mødre.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites