Bane NOR og Rambøll signerte kontrakt for hensetting på Østfoldbanen

12. januar 2018

Mandag 8. januar signerte Bane NOR og Rambøll kontrakt for planlegging av hensettingsanlegg (togparkering) på Østfoldbanen.

Mandag 8. januar signerte prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging, Helga Nes og administrerende direktør, Ole-Petter Thunes i Rambøll, kontrakt om planlegging av flere hensettingsprosjekter på Østfoldbanen.

Mandag 8. januar signerte prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging, Helga Nes og administrerende direktør, Ole-Petter Thunes i Rambøll, kontrakt om planlegging av flere hensettingsprosjekter på Østfoldbanen.

Hilde Nordskogen

Hilde Nordskogen

Direktør for markedsenhet Samferdsel og byutvikling
T: +47 916 03 454

Kontrakten innebærer gjennomføring av hovedplan og kommunedelplan for hensetting på Østfoldbanen, samt opsjon på detaljplanfasen.

- Med signeringen av denne kontrakten har vi nådd en viktig milepæl. Vi kan nå starte for fullt med planleggingen av hensettingsanlegget, som er sentralt for å få tatt ut gevinstene fra InterCity-prosjektet med flere tog og kortere reisetider, sier prosjektdirektør for Utbygging i Bane NOR, Helga Nes.

Også i Rambøll er de klare for å komme i gang med planleggingen.

- Vi synes det er spennende å bidra til samfunnsutviklingen gjennom et slikt rådgiveroppdrag, og vil gjøre vårt ytterste for å bidra til gode prosesser og helhetlige løsninger, sier administrerende direktør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes.

Starter opp med en gang
Rambøll og Bane NOR setter i gang med en gang. I løpet av januar starter arbeidet med å lage en forstudie. I forstudien skal ulike alternative plasseringer av nye hensettingsanlegg vurderes. Hensikten er å kvalitetssikre arbeidet som er gjort tidligere, og i samarbeid med kommuner og sektormyndigheter komme frem til hvilke alternativer som skal utredes videre. Parallelt vil arbeidet med planprogram starte opp. Planprogrammet er grunnlaget for den videre planleggingen (en plan for planleggingen), og beskriver blant annet alternativer og konsekvenser som skal utredes videre.

Nært samarbeid med kommunene
For å kunne sette inn flere tog på Østfoldbanen i takt med utbyggingen av dobbeltspor, trengs det ett hensettingsanlegg i Moss/Rygge/Råde og ett til to hensettingsanlegg i Fredrikstad/Sarpsborg-regionen.

- Vi ønsker et nært samarbeid med kommunene og skal legge opp til jevnlige møter med kommunene og andre aktører fremover, sier Robert Moan som er planleggingsleder for hensettingsprosjektene på Østfoldbanen.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider