Rambøll og Asplan Viak sammen om banebrytende E18-kontrakt

12. april 2018
Signerer E18- kontrakt til 56,5 mill. med Nye Veier. Prosjektet tar i bruk ny teknologi som vil forandre tidsaspektet og brukermedvirkning i samferdselsprosjekter.
Bak til venstre: Per Kristian Lunden (IKS-ansvarlig), Solfrid Førland (Prosjektleder Nye Veier), Elisabeth Osmark Herstad (ass. prosjektleder Rambøll) og Olav Schou Knutsen (Prosjektleder Asplan Viak). Foran til venstre: Øyvind Mork (adm.dir. Asplan Viak) og Finn Aasmund Hobbesland (direktør Nye Veier).

Bak til venstre: Per Kristian Lunden (IKS-ansvarlig), Solfrid Førland (Prosjektleder Nye Veier), Elisabeth Osmark Herstad (ass. prosjektleder Rambøll) og Olav Schou Knutsen (Prosjektleder Asplan Viak). Foran til venstre: Øyvind Mork (adm.dir. Asplan Viak) og Finn Aasmund Hobbesland (direktør Nye Veier).

Kontakt

Hilde Nordskogen

Hilde Nordskogen

Direktør for markedsenhet Samferdsel og byutvikling
T: +47 916 03 454

Rambøll har signert kontrakten med Nye Veier, og har med seg Asplan Viak som likeverdig partner i prosjektet.

Det skal leveres kommunedelplan med konsekvensutredning for 75 km veg gjennom syv kommuner og to fylker mellom Dørdal og Grimstad innen desember 2018. Arbeidet skal avklare en korridor for en firefelts motorveg. Fremdriften på planarbeidet er lagt opp slik at kommunedelplan med konsekvensutredning forventes å være vedtatt innen sommeren 2019. Dette forutsetter at oppdragsgivers anbefaling av korridor må være klar innen utgangen av 2018.

- Samferdsel er et sterkt satsingsområde hos Asplan Viak og vi er derfor veldig fornøyd med å ha landet denne kontrakten med Nye Veier. I dette prosjektet er brukermedvirkning og digitalisering nøkkelen til suksess. Vi ser frem imot å utvikle nye, fremtidsrettede metoder for prosjektgjennomføring i samarbeid med Rambøll, sier administrerende direktør i Asplan Viak, Øyvind Mork.

Tid er penger
 - Dette blir muligens ny rekord i veiplanlegging! Rambøll har hatt digitalisering som satsning lenge. Det er motiverende å jobbe med kunder og samarbeidspartnere, som tør å gjøre ting annerledes og tenke nytt, dette bidrar til at verden går fremover. Tid er som kjent penger, og når planleggingstiden kortes ned betraktelig, betyr det at vi som rådgivere bidrar til at samfunnet får raskere og billigere veier, sier Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & Byutvikling i Rambøll.

En forutsetning for den raske gjennomføringen av prosjektet er å utnytte digitale metoder for planlegging, kommunikasjon og saksbehandling. For å lykkes med prosessen er det viktig at kommunene, innbyggere, grunneiere og andre berørte holdes orientert og får løpende mulighet til å gi innspill til planprosessen. Det er første gang medvirkning og kommunikasjon er en egen disiplin, noe som gjenspeiler Nye Veiers fokus på involvering.

Oppdragsleder fra Asplan Viak er Olav Schou Knutsen.
Assisterende oppdragsleder fra Rambøll er Elisabeth Osmark Herstad.
Underleverandører i prosjektet: Metier, Menon og Corporate Communication.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider