Årsresultat for Rambøll konsernet 2018

11. mars 2019
Rambøll har god vekst og starter året med en sterk ordrebeholdning. Konsernet økte omsetningen og styrket sin internasjonale tilstedeværelse.
Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Kontakt

Ole-Petter Thunes

Ole-Petter Thunes

Administrerende direktør
T: +47 930 86 039
Rune Steinmo

Rune Steinmo

Økonomidirektør
T: +47 901 21 611

Vekstkurven til det globale rådgivingsselskapet fortsatte i 2018. Inntektene var 11,4 milliarder DKK, (10,7 milliarder DKK i 2017). Organisk vekst var på 7 prosent (2,8 prosent i 2017).

Driftsresultat før goodwill avskrivninger (EBITA) var 597,0 millioner kroner sammenlignet med 618,9 i 2017, noe som ga en driftsmargin på 5,3 prosent (5,8 i 2018).Cash conversion var 116 prosent (65 prosent i 2017). Ordrebeholdningen var ved utgangen av året 7,3 milliarder kroner, en økning på 31 prosent sammenlignet med utgangen av 2017.

- 2018 var et godt år for Rambøll med god strategisk utvikling, sier konsernsjef Jens-Peter Saul.
- Vi leverte en sterk organisk vekst, som ligger over bransjenivå. Den solide veksten skyldes hovedsakelig god ytelse i USA, Storbritannia, Norge, Finland og Midtøsten og Asia. Vi er spesielt glade for å ha fullført en vellykket snuoperasjon i Storbritannia, der vi har hatt en av våre beste år med 19 prosent vekst til tross for usikkerhetene rundt Brexit, sier han.

Ramboll nådde en strategisk milepæl med oppkjøpet av det amerikanske firmaet O’Brien and Gere Limited (OBG). Globalt har rundt 2000 nye kolleger blitt ansatt i selskapet, inkludert 900 fra OBG. Dermed har Rambøll nå over 15.000 ansatte totalt.

Investerer stort i innovasjon
- Det vi oppnådde med hensyn til vekst klarte vi imidlertid ikke helt i form av inntjeningen, som var lavere enn forventet. Dette skyldes lavere aktivitet i Sverige, Danmark og vår internasjonale forretningsenhet for Energi. I 2018 doblet vi også investeringen i digitalisering og innovasjon for å støtte vår strategiske ambisjon om å bli ledende digital rådgiver - og det påvirker selvsagt også vår bunnlinje, sier han.

- Våre fokusområder for 2019 er å fortsette den positive vekstkurven og forbedre operasjonell ytelse over hele virksomheten for bedre å konvertere vekst til inntjening. Vi vil også fortsette å investere tungt i gjennomføringen av vår digitale innovasjonsstrategi, og vi vil fokusere vår innsats i Tyskland, der vi ser godt vekstpotensial. Sist men ikke minst må våre nye kolleger fra OBG integreres godt i selskapet, sier Jens-Peter Saul.

Tilby det beste til kundene
I 2018 utviklet Rambøll en rekke tjenester med spesielt fokus på vekst og spesialisering. Det er løsninger som kan tilbys kunder internasjonalt. Eksempler er høyhus, sykehus, smart mobilitet, offshore vind og avfallsenergi. Målet har vært å øke det globale samarbeidet slik at vi alltid skal kunne tilby kundene det beste av Rambøll sin kompetanse.

I alle markeder og over hele verden lyktes Rambøll å vinne og levere innovative og banebrytende prosjekter. Selskapet forsetter også å leve opp til arven etter Hannemann og Rambøll, og lever bærekraftige løsninger til kunden, kundens kunde og samfunnet.

Du kan lese mer om Rambølls årsresultat her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites