Rambøll med rekordresultater og en solid ordrebok

8. mars 2018
Rambøll Gruppen fortsetter den gode utviklingen i 2017. Men en solid ordrebok i alle markedene er Rambøll godt posisjonert for fremtidig vekst.
Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Ole-Petter Thunes

Administrerende direktør
T: +47 930 86 039
Rune Steinmo

Rune Steinmo

Økonomidirektør
T: +47 901 21 611

I 2017 leverte Rambøll Gruppen nok en gang et solid resultat. Driftsoverskuddet før avskrivning av goodwill (EBITA) økte med 2,8 prosent til DKK 618,9 millioner – det høyeste i selskapets historie – og EBITA-marginen styrket seg til 5,8 prosent. Ved utgangen av året beløp Rambølls ordrebok seg til DKK 5,6 milliarder, sammenliknet med 4,8 milliarder DKK ved utgangen av 2016.

- Jeg er glad for å kunne melde om nok et suksessrikt år for Rambøll, sier adm.dir. i gruppen Jens-Peter Saul.
- Alle avdelingene har levert profitt, og vi har hatt bedre driftsresultat i de fleste markedene vi driver i. Vi oppnådde særlig gode resultater i USA og i Norden, der Finland og Sverige leverte rekordresultater. I lys av de gode resultatene for 2017 og en 17 prosents økning i ordrer sammenliknet med fjoråret forventer jeg større intern vekst i 2018, sier Jens-Peter Saul.

Les mer om Rambøll Gruppens resultater for 2017 her.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider