Rambøll hjelper Ålesund med plan for rensing av havnebassenget

16. april 2021
Ålesund kommune skal i gang med forbedring av sjøbunnsforholdene i byens havnebasseng. Rambøll har fått oppdraget med detaljprosjektering som innebærer kartlegging av miljøforhold og de geotekniske forholdene.
Rambøll bistår Ålesund med plan for rensing av havnebassenget.

Rambøll bistår Ålesund med plan for rensing av havnebassenget.

Kontakt

Tom Jahren

Avdelingsleder Havmiljø, økologi og sedimenter
T: +47 917 59 106
Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010

Over flere år har Ålesund kommune gjort undersøkelser i den forurensede sjøbunnen, og byens havn er en av Regjeringen sytten prioriterte havner hvor det trengs opprydning.

Forurensninger fra tidligere tiders aktiviteter ligger avleiret i sjøbunnen i mange havner og fjordområder langs kysten i Norge. Disse forurensningene er først og fremst en trussel mot planter og dyr i sjøen, både gjennom akutt påvirkning, men også gjennom mer langsiktige effekter som forstyrrelser i forplantning og arvestoff. En del typer forurensninger føres også videre gjennom næringskjedene i sjøen og kan ende opp i fisk og skalldyr som folk spiser.

Kartlegging av miljøforhold og geotekniske forhold

Rambøll vil stå for detaljprosjektering, kartlegging av miljøforhold og geotekniske forhold. I tillegg skal Rambøll bistå kommunen i å søke om offentlige tillatelser for gjennomføring av opprydningstiltakene.

- Dette er et prestisjeoppdrag vi gleder oss til å gå i gang med. Det er fantastisk å kunne bidra til å forbedre sjøbunnsforholdene i et av statens høyest prioriterte oppryddingsområder. Gjennom oppfølging av prosjektet vil vi jobbe ut fra et bærekraftperspektiv og FNs bærekraftmål forteller Vibeke Riis, direktør for Miljø & helse i Rambøll.

Sikrer viktig kompetanse

- Ålesund kommune er glad for å ha fått Rambøll med på laget for å rydde i den forurensede sjøbunnen i Aspevågen. Samarbeidet vil sikre viktig kompetanse slik at vi sammen finner de beste løsningene for livet under vann i Aspevågen, sier Sol Slinning, prosjektleder i Ålesund kommune.

Dette innebærer å operasjonalisere bærekraftmål ned til prosjektnivå gjennom plan-, prosjekterings- og anleggsfasen. Spesielt sentralt er målet om å redusere faren for havforurensing (bærekraftmål 14.1) ved å fjerne forurensede sedimenter på havbunnen.

Oppdraget vil strekke seg fra vårparten i 2021 til 2024.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites