5 myter om kvinnene i konsulentbransjen

8. mars 2021

Hvordan er det å være kvinne i konsulentbransjen? Det er det antagelig like mange svar på, som det er kvinner i bransjen. I forbindelse med Den internasjonele kvinnedagen har vi tatt en prat med en av dem – og utfordret de fem vanligste mytene.

Kontakt

Iris Maria Makridis

Iris Maria Makridis

Manager
T: +47 924 71 481

Av Julie Hval

Det finnes flere myter om hvordan det er å være kvinne i konsulentbransjen. Noen av mytene er knyttet til karakteristikker, andre dreier seg om kultur- og verdigrunnlag. For å få en bedre forståelse av mytene, og kanskje utfordre noen av dem, tok jeg en kaffe med en av de mest erfarne kvinnelige konsulentene i Rambøll Management Consulting. Jeg vil gjerne høre litt mer om hvem kvinnene i konsulentbransjen er.    

Iris Maria Makridis har en mastergrad i pedagogikk, er tobarnsmor, treningsentusiast og har vært konsulent i Rambøll Management Consulting siden 2013. Hun er nordlending, har bein i nesa, og kommuniserer tydelig rundt egne meninger. Samtidig er hun kjent for å være empatisk og opptatt av menneskene rundt seg. Som nyutdannet kvinnelig konsulent er jeg spent på å høre hva Iris tenker om kvinner i konsulentbransjen.  

Jeg starter litt forsiktig med å spørre Iris om hvordan hun opplever det å være kvinne i konsulentbransjen. Det er interessant at Iris, som vanligvis har mye på hjertet, blir stille for en liten stund, før hun enkelt konstaterer 

- Jeg har egentlig aldri tenkt over hvordan det er å være kvinne i konsulentbransjen, jeg opplever egentlig at det er små forskjeller mellom kvinnelige og mannlige konsulenter.

Det fører oss over på stereotypiene om kvinnene i konsulentbransjen.  

Myte 1: Kvinner i konsulentbransjen går med dress og stresskoffert 

- Det er ikke sånn at alle konsulenter traver rundt i stresskoffert – er det stresskoffert det heter?.  

Vi kommer raskt inn på tematikken rundt hva vi trodde var forventet av oss før vi startet i bransjen. 

- Jeg husker de svarte, spisse skoene jeg hadde kjøpt for anledningen for å fremstå ekstra profesjonell – faktisk hadde jeg byttet ut halve garderoben min. Jeg må le litt når jeg tenker tilbake på det nå, for denne businessantrekk-stereotypien stemmer ikke helt med virkeligheten, forteller Iris der hun sitter på hjemmekontor i ulltrøya si. 

Samtidig understreker hun at det er flere konsulenter som ofte går formelt kledd, men at det er opp til hver og en av oss, og at vi gjerne tilpasser oss kundene og kalenderen for den aktuelle dagen. 

- Det er ikke tvil om at klær er symboler som støtter oppunder vår identitet, og når vi ønsker mangfold og diversitet må vi også være åpne for at folk går ulikt kledd, påpeker Iris.  

Myte 2: Kvinner i konsulentbransjen bruker spisse albuer for å nå toppen

En annen relativt vanlig myte er at kvinner i konsulentbransjen må krige seg opp og frem i bransjen, gjerne ved bruk av såkalte spisse albuer. Personlig har hverken Iris eller jeg følt på dette, men vi er enige om at kvinnene i bransjen har høye ambisjoner. 

- Folk er sultne på faglig utvikling, det er mange som ønsker å bidra i salgsarbeid og prosjekter, og det er stor åpenhet for å ta egne initiativer. Jeg tror dette henger sammen med at vi jobber med å løse store samfunnsfloker i offentlig sektor innen blant annet utdanning, integrering og frivillighet. Vi ønsker å skape bærekraftige løsninger og forbedre samfunnet vi lever i, og derfor finnes det et brennende engasjement både blant våre kvinnelige og mannlige kollegaer!

Myte 3: Lederstilen i konsulentbransjen er maskulin 

- Vi har én kvinnelig leder hos oss, hun er tøff! Hun tør å tenke litt annerledes, og går ikke i de samme sporene. Hun finner sine egne måter og utfordrer det vante. 

Ser vi på tallene og statistikken, er det helt klart flere menn enn kvinner i ledende posisjoner i konsulentbransjen. Både Iris og jeg har mannlige ledere i dag.  

- Kvinner i ledelsesposisjoner kan utfordre status quo, det er det ingen tvil om. Men det betyr ikke at våre mannlige ledere ikke gjør det samme. For konsulenttilværelsen i Rambøll er preget av utvikling, samarbeid, innovasjon og kreativitet, som vi normalt omtaler som mer feminine verdier. Når vi gir rom for dette endres kanskje vår måte å tenke strategi, business og ledelse på.

Iris opplever at blant annet Rambølls samarbeid med tjenestedesignere har bidratt til at hun selv, kollegaer og ledere har løftet blikket og utvidet horisonten hva gjelder arbeidsprosesser, metoder og faglig tilnærming. 

- Vi har samarbeidsparter som representerer andre verdier, og kreativiteten har blomstret etter vi begynte å jobbe med personer med en annen faglig bakgrunn. Vi har blitt mer åpne for andre perspektiver, et annet tankesett og nye måter å løse oppgaver på.

Iris Maria Makridis på hjemmekontoret. 

Myte 4: Kvinnelige konsulenter tjener mindre enn menn

Tall fra SSB kan tyde på at menn tjener mer enn kvinner i konsulentbransjen. Det er urettferdig - det er vi enige om. 

- Jeg tror at Rambøll skiller seg fra de andre konsulenthusene fordi vi er eid av et fond. Istedenfor at partnere tar ut overskudd i form av store bonuser, noe som er vanlig i de andre store konsulenthusene, går overskuddet tilbake til ansatte og andre gode formål. Når vi vet at overskuddet og arbeidet vårt kommer oss og fellesskapet til gode, blir det kanskje mindre intern konkurranse, færre albuer og vi blir tryggere på at vi mottar samme lønn som våre mannlige kolleger.

Det er ingen tvil om at strukturer påvirker hvordan vi tenker og handler, og at konsulentbransjen bør rigges på en slik måte at kvinner og menn har like muligheter, både når det gjelder karriereutvikling, faglig utvikling og lønn.  

Myte 5: Kvinnelige konsulenter jobber døgnet rundt, og det lar seg ikke kombinere med familieliv

I åpningen av SHE-konferansen fortalte Erna Solberg at vi under pandemien har sett hvilken rolle kvinner har tatt i hjemmet når barnehager og skoler stenger ned. Det er oftere kvinner enn menn som tar over undervisnings- og omsorgsrollen på hjemmebane. 

- Personlig mener jeg vi er ferdige med å diskutere hvorvidt omsorgsrollen faller kvinnen mer naturlig enn mannen. Hjemme hos oss er det et ikke-tema, det er irrelevant. Finnes det kvinner som ønsker å jobbe i konsulentbransjen, og som har ansvar for familie- og barn på hjemmebane, må vi organisere arbeidet slik at det er mulig å klatre på karrierestigen samtidig som man bruker tid med barna sine, forteller Iris bestemt.  

Antagelig har bransjen et stykke å gå, men Iris gir oss noen tips på veien. 

- Jeg elsker logistikk, og planlegging er en av mine hobbyer. Det er ikke til å legge skjul på at det til tider kan være krevende å få endene til å møtes, men da slår jeg bare flere fluer i ett smekk, da trener jeg og møter kollegaer eller venner på samme tid. Forresten vil du være med å gå på ski en dag? Jeg har laget en facebookchat skjønner du. Jeg melder deg inn der med det samme! Iris er engasjert, og hun er fortsatt iført ulltrøya si. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites